Endure 3 форми дієслова (терпіти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова endure (терпіти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова endure з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, endure в past simple

3 форми дієслова endure

Англійська дієслово endure [ɪnˈdjʊə], перекладається як: терпіти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова endure: Infinitive (endure), Past Simple – (endured), Past Participle – (endured).

📚 Дієслово endure має значення: терпіти, винести, витримати, витримати, виносити, продовжуватися, тривати, стійко переносити, не гинути.

Форми дієслова endure в минулому часі

👉 Форми дієслова endure в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде endure в минулому часі past simple.

Три форми дієслова endure

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

endure [ɪnˈdjʊə]

endured [ɪnˈdjʊəd]

endured [ɪnˈdjʊəd]

терпіти

Як поставити endure у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово endure в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – endure. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  endured.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  endured.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити endure в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для endure потрібно використовувати в минулому часі, буде:

endure в past simple — endured.

What is the past tense of endure?

The past tense of endure is endured.

The past participle of endure is endured.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — endure в past simple, буде endured.

(V2)

Future simple — endure в future simple буде endure. (will + V1)

Present Perfect — endure в present perfect буде

endured.

(have\has + V3)

Past Perfect — endure в past perfect буде

endured.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово endure?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово endure це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова endure

 • She will have to endure at least 8 years of testing – Їй доведеться витримати не менше 8 років випробувань.

  (Future Simple)

 • That day I endured these trials multiplied by 10 – В той день я пережив ці випробування помножені на 10.

  (Past Simple)

 • She endured her hard week without complaint. – Вона мовчки переносила свою важку тиждень.

  (Past Simple)

 • She endured his horrible behaviour for years. – Вона роками терпіла його жахливу поведінку.

  (Past Simple)

 • He endured the lecture for as long as he could. – Я терпів ту позначення, скільки міг.

  (Past Simple)

 • I think our country will endure civil war and economic collapse. – Я думаю, що наша країна переживе громадянську війну і економічний крах.

  (Future Simple)

 • She couldn’t endure these disappointments. – Вона не змогла пережити ці переживання.

  (Past Simple)

 • The people of that country have endured many years of war. – Народ цієї країни пережив багато років війни.

  (Past Simple)

 • Can I endure house arrest? – Чи я зможу пережити домашній арешт?

  (Present Simple)

 • He has endured five years as a prisoner of war. – Він п’ять років був військовополоненим.

  (Present Perfect)