Envisage 3 форми дієслова (Передбачати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова envisage (Передбачати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова envisage з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, envisage в past simple

3 форми дієслова envisage

Англійська дієслово envisage [ɪn’vɪzɪʤ], перекладається як: Передбачати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова envisage: Infinitive (envisage), Past Simple – (envisaged), Past Participle – (envisaged).

📚 Дієслово envisage має значення: намічати; передбачити; розглядати (питання); розглянути; передбачити; уявити собі; дивитися прямо у вічі (небезпеці, фактів); рахувати; передбачатися; дивитися прямо в обличчя; уявляти собі; дивитися в обличчя (небезпеки); намічати в своїй уяві; висувати припущення; задумувати; припускати.

Форми дієслова envisage в минулому часі

👉 Форми дієслова envisage в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде envisage в минулому часі past simple.

Три форми дієслова envisage

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

envisage [ɪn’vɪzɪʤ]

envisaged [ɪnˈvɪzɪdʒd]

envisaged [ɪnˈvɪzɪdʒd]

Передбачати

Як поставити envisage у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово envisage в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – envisage. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  envisaged.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  envisaged.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити envisage в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для envisage потрібно використовувати в минулому часі, буде:

envisage в past simple — envisaged.

What is the past tense of envisage?

The past tense of envisage is envisaged.

The past participle of envisage is envisaged.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — envisage в past simple, буде envisaged.

(V2)

Future simple — envisage в future simple буде envisage. (will + V1)

Present Perfect — envisage в present perfect буде

envisaged.

(have\has + V3)

Past Perfect — envisage в past perfect буде

envisaged.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово envisage?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово envisage це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова envisage

 • The plan envisaged a main army and two flanking units. – План передбачав наявність головної армії і двох флангових підрозділів.

  (Past Simple)

 • The school curriculum envisages the creation of any necessary conditions for practicing a certain skill or knowledge. – Шкільна програма передбачає створення будь-яких необхідних умов для відпрацювання виразно навички або знання.

  (Present Simple)

 • More often than not, he cannot envisage the consequences of his inventions – Найчастіше він не може передбачити наслідків своїх винаходів

  (Present Simple)

 • The manager must be able to envisage the possible consequences, positive and negative, of this or that technique. – Менеджер повинен вміти передбачати можливі наслідки – позитивні й негативні – тієї чи іншої методики.

  (Present Simple)

 • They had envisaged in advance the possibility that the pilot might be shot down, and provided him with an excellent map of the area. – Вони заздалегідь передбачили можливість того, що пілота можуть збити, і забезпечили його відмінною картою місцевості.

  (Past Simple)

 • Possible long-term, medium-term and short-term consequences, including unintended ones, must be envisaged. – Необхідно передбачити можливі довгострокові, середньострокові і короткострокові наслідки, в тому числі і непередбачені.

  (Present Simple)

 • I bravely envisaged danger and did not try to avoid my fears. – Я сміливо дивився в обличчя небезпеки і не намагався уникати своїх страхів.

  (Past Simple)

 • It is better to envisage the harsh reality than to seek solace in religious illusions. – Краще просто дивитися в обличчя суворої реальності, ніж шукати розради в релігійних ілюзій.

  (Present Simple)

 • I envisaged the book as something between a business publication and an easy-to-understand, slightly sarcastic magazine. – Я задумувала книгу як щось середнє між бізнес-виданням і легким для сприйняття, трохи саркастичним журналом.

  (Past Simple)

 • These people envisage grandiose projects and inspire others with confidence in their feasibility. – Ці люди задумують грандіозні проекти і вселяють іншим впевненість у їх здійсненності.

  (Present Simple)