Establish 3 форми дієслова (встановлювати, засновувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова establish (встановлювати, засновувати) у англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова establish з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, establish в past simple

3 форми дієслова establish

Англійська дієслово establish [ɪˈstæblɪʃ], перекладається як: встановлювати, засновувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова establish: Infinitive (establish), Past Simple – (established), Past Participle – (established).

📚 Дієслово establish має значення: встановлювати, засновувати, створювати, засновувати, закласти, влаштовувати, зміцнювати, зміцнювати.

Форми дієслова establish в минулому часі

👉 Форми дієслова establish в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде establish в минулому часі past simple.

Три форми дієслова establish

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

establish [ɪˈstæblɪʃ]

established [ɪˈstæblɪʃt]

established [ɪˈstæblɪʃt]

встановлювати, засновувати

Як поставити establish у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово establish в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – establish. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  established.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  established.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити establish в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для establish потрібно використовувати в минулому часі, буде:

establish в past simple — established.

What is the past tense of establish?

The past tense of establish is established.

The past participle of establish is established.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — establish в past simple, буде established.

(V2)

Future simple — establish в future simple буде establish. (will + V1)

Present Perfect — establish в present perfect буде

established.

(have\has + V3)

Past Perfect — establish в past perfect буде

established.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово establish?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово establish це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова establish

 • It’s her problem to establish the cause of the accident. – Це її завдання, встановити причину аварії.

  (Present Simple)

 • Paul established a reputation as a hard worker and a good man. – Підлога закріпив за собою репутацію працьовитого і доброго людини.

  (Past Simple)

 • Their theory had already established that the scale should be changed. – Їх теорія вже встановила, що шкала повинна бути змінена.

  (Present Perfect)

 • After this film she established herself as a star. – Після цього фільму вона стала зіркою.

  (Past Simple)

 • The opening established the basic theme of the report. – У вступі була задана основна тема доповіді.

  (Past Simple)

 • They’ve established a better working relationship after that argument. – Вони поліпшили робочі відносини після тієї сварки.

  (Present Perfect)

 • We had already established contact with the theatre. – До того часу ми вже налагодили зв’язок з театром.

  (Past Perfect)

 • The school was established in 1963 by a French professor. – Школа була заснована в 1963 році одним французьким професором.

  (Past Simple)

 • The state has established harsh penalties for thieves. – Держава встановила суворі покарання для грабіжників.

  (Present Perfect)

 • The word now is established as part of the Ukrainian language. – Зараз це слово твердо увійшло в склад російської мови.

  (Present Simple)