Explain 3 форми дієслова (пояснювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова explain (пояснювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова explain з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, explain в past simple

3 форми дієслова explain

Англійська дієслово explain [ɪkˈspleɪn], перекладається як: пояснювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова explain: Infinitive (explain), Past Simple – (explained), Past Participle – (explained).

📚 Дієслово explain має значення: пояснювати, роз’яснювати, тлумачити, розтлумачити, пояснити.

Форми дієслова explain в минулому часі

👉 Форми дієслова explain в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде explain в минулому часі past simple.

Три форми дієслова explain

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

explain [ɪkˈspleɪn]

explained [ɪkˈspleɪnd]

explained [ɪkˈspleɪnd]

пояснювати

Як поставити explain у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово explain в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – explain. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  explained.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  explained.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити explain в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для explain потрібно використовувати в минулому часі, буде:

explain в past simple — explained.

What is the past tense of explain?

The past tense of explain is explained.

The past participle of explain is explained.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — explain в past simple, буде explained.

(V2)

Future simple — explain в future simple буде explain. (will + V1)

Present Perfect — explain в present perfect буде

explained.

(have\has + V3)

Past Perfect — explain в past perfect буде

explained.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово explain?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово explain це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова explain

 • It also explained the main reason – Це також пояснювало основну причину.

  (Past Simple)

 • Her father has explained me that this thing was found in the crater – Її батько пояснив мені, що ця річ була знайдена в кратері.

  (Past Simple)

 • How can you explain this smell? – Чим ти поясниш цей запах?

  (Present Simple)

 • I thought I had explained it to her, but I was wrong – Я думав, що пояснив їй це, але я помилявся.

  (Past Perfect)

 • I’m tired of explaining you the most banal things – Мені набридло пояснювати тобі найбанальніші речі.

  (Present Continuous)

 • When I entered the room your son was explaining my daughter how to eat with chopsticks – Коли я зайшла в кімнату, ваш син вчив мою дочку їсти паличками.

  (Past Simple)

 • I don’t think you can explain it, son – Не думаю, що ти зможеш це пояснити, син.

  (Present Simple)

 • I will explain you everything after i’m done fixing our washing machine – Я все поясню, коли полагоджу нашу пралку.

  (Future Simple)

 • Don’t make me explain it to you – Не змушуй мене пояснювати тобі.

  (Present Simple)

 • I have been explaining him Present Perfect Continuous for half an hour – Я пів години пояснювала йому справжнє вчинене час.

  (Present Perfect Continuous)