Exude 3 форми дієслова (Виділятися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова exude (Виділятися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова exude з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, exude в past simple

3 форми дієслова exude

Англійська дієслово exude [ɪg’zju:d], перекладається як: Виділятися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова exude: Infinitive (exude), Past Simple – (exuded), Past Participle – (exuded).

📚 Дієслово exude має значення: виділяти; виділятися (про поті тощо); виступати; проступати крізь пори; поширювати навколо себе; дихати (злобою); проступити крізь пори; виділяти (піт і т. п.); проступати; проступити; виділити; стікати; випромінювати.

Форми дієслова exude в минулому часі

👉 Форми дієслова exude в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде exude в минулому часі past simple.

Три форми дієслова exude

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

exude [ɪg’zju:d]

exuded [ɪɡˈzjuːdɪd]

exuded [ɪɡˈzjuːdɪd]

Виділятися

Як поставити exude у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово exude в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – exude. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  exuded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  exuded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити exude в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для exude потрібно використовувати в минулому часі, буде:

exude в past simple — exuded.

What is the past tense of exude?

The past tense of exude is exuded.

The past participle of exude is exuded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — exude в past simple, буде exuded.

(V2)

Future simple — exude в future simple буде exude. (will + V1)

Present Perfect — exude в present perfect буде

exuded.

(have\has + V3)

Past Perfect — exude в past perfect буде

exuded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово exude?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово exude це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова exude

 • At this point, the pituitary gland in the brain begins to exude special pleasure hormones endorphins and enkephalins. – У цей момент гіпофізом в мозку починають виділятися особливі гормони задоволення-ендорфіни і енкефаліни.

  (Present Simple)

 • О 4:30 a.m. a special hormone is exuded in our body which is responsible for waking up the body and starting all functions. – О пів на п’яту ранку в нашому тілі виділяється особливий гормон, який відповідає за пробудження організму і запуск всіх функцій.

  (Present Simple)

 • When you mow these crops a huge amount of biologically active substances will be exuded into the air, which have a beneficial effect on the human body. – При скошуванні цих культур в повітря буде виділятися величезну кількість біологічно активних речовин, що надають благотворний вплив на людський організм.

  (Present Simple)

 • Cold sweat exuded all over his body, and he listened intensely to all the sounds that seemed to him. – Холодний піт виступав у нього на всьому тілі, і він напружено прислухався до всіх здавався йому звуків.

  (Past Simple)

 • He squeezes his eyes shut so tightly that tears exude in the corners of his eyes. – Він заплющує очі так сильно, що в куточках очей виступають сльози.

  (Present Simple)

 • Але ні, обличчя оточуючих її людей дихали злістю і байдужістю. – Але ні, обличчя оточуючих її людей дихали злістю і байдужістю.

  (Past Simple)

 • Everyone will exude even more anger and hate. – Все ще більше дихати злістю і почнуть ненавидіти.

  (Future Simple)

 • A man’s boot prints clearly exuded on the soft surface. – На м’якій поверхні чітко проступали сліди чоловічих черевиків.

  (Past Simple)

 • The locals are still convinced that it is the blood of innocent babies that is exuding. – Місцеві жителі до цих пір упевнені, що це проступає кров невинних немовлят.

  (Present Simple)

 • He gazed at the glare of fire on the blade, through which dark spots exuded. – Він вдивлявся в вогняні відблиски на клинку, крізь які проступали темні плями.

  (Past Simple)