Farm 3 форми дієслова (обробляти землю) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова farm (обробляти землю) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова farm з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, farm в past simple

3 форми дієслова farm

Англійська дієслово farm [fɑːrm], перекладається як: обробляти землю.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова farm: Infinitive (farm), Past Simple – (farmed), Past Participle – (farmed).

📚 Дієслово farm має значення: обробляти землю, займатися сільським госп-вом, здавати в оренду, брати на відкуп, відкуповувати.

Форми дієслова farm в минулому часі

👉 Форми дієслова farm в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде farm в минулому часі past simple.

Три форми дієслова farm

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

farm [fɑːrm]

farmed [fɑːmd]

farmed [fɑːmd]

обробляти землю

Як поставити farm в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово farm в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – farm. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  farmed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  farmed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити farm в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для farm потрібно використовувати в минулому часі, буде:

farm в past simple — farmed.

What is the past tense of farm?

The past tense of farm is farmed.

The past participle of farm is farmed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — farm в past simple, буде farmed.

(V2)

Future simple — farm в future simple буде farm. (will + V1)

Present Perfect — farm в present perfect буде

farmed.

(have\has + V3)

Past Perfect — farm в past perfect буде

farmed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово farm?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово farm це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова farm

 • These fields was farmed by women – Ці поля були оброблені жінками.

  (Past Simple)

 • We have farmed this lands for years – Ми обробляли ці землі протягом багатьох років.

  (Present Perfect)

 • The land has been farmed organically since 2004. – З 2004 року ця земля обробляється лише з застосуванням органічних добрив.

  (Present Perfect)

 • The family has farmed here for generations. – Сім’я фермерством займається тут протягом кількох поколінь.

  (Present Perfect)

 • Bringing yields on land farmed by women to the level achieved by men could increase agricultural production in developing countries by 2.5-4%. – Доведення врожайності на землях, оброблюваних жінками, до рівня, досягнутого чоловіками, могло б збільшити обсяг сільськогосподарського виробництва у країнах, що розвиваються, на 2,5-4%.

  (Present Simple)

 • Although sheep are farmed throughout Australia, 36% of the population is in New South Wales. – Хоча овець вирощують по всій Австралії, 36 % поголів’я знаходиться в Новому Південному Уельсі.

  (Present Simple)

 • Salmon are usually farmed in two stages, but sometimes more stages are practiced. – Лососеві зазвичай вирощують в два етапи, але іноді практикується і більшу кількість етапів.

  (Present Simple)

 • He always farmed himself on the land inherited from his parents. – Він завжди сам працював на землі, що дісталася від батьків.

  (Past Simple)

 • When they farmed this place, they did not think about preserving fertility or crop rotation. – Коли облаштовували це місце, не думали про збереження родючості або сівозміні.

  (Past Simple)

 • I have decided to offer an honest wage to anyone who will farm our newly fallow lands. – Я вирішила запропонувати справедливу оплату всім, хто зоре наші порожні землі.

  (Future Simple)