Feel 3 форми неправильного дієслова (відчувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово feel (відчувати) – 3 форми дієслова feel в англійській мові. Перша, друга, третя форма feel з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb feel in past simple

3 форми дієслова feel

Англійська дієслово feel [fi:l], перекладається як: почувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова feel: Infinitive (feel), Past Simple – (felt), Past Participle – (felt).

📚 .

Форми дієслова feel в минулому часі

👉 Форми дієслова feel в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде feel в минулому часі past simple.

Три форми дієслова feel

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

feel [fi:l]

felt [fɛlt]

felt [fɛlt]

відчувати

Як поставити feel в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово feel в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – feel. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  felt.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  felt.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити feel в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для feel потрібно використовувати в минулому часі, буде:

feel в past simple — felt.

What is the past tense of feel?

The past tense feel of is felt.

The past participle feel of is felt.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — feel в past simple, буде felt.

(V2)

Future simple — feel в future simple буде feel. (will + V1)

Present Perfect — feel в present perfect буде

felt.

(have\has + V3)

Past Perfect — feel в past perfect буде

felt.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово feel?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово feel це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова feel

 • I never knew she felt this way towards me – Я не знав, що у неї такі почуття до мене.

  (Past Simple)

 • You will feel like your chest is burning, but it’s okay – Ви відчуєте печіння в грудях, але це нормально.

  (Future Simple)

 • When she hadn’t agree to go home he felt betrayed – Коли вона відмовилася йти додому, він відчув себе зрадженим.

  (Past Simple)

 • These people are my parents, let them feel themselves at home – Ці люди – мої батьки, нехай вони відчувають себе як вдома.

  (Present Simple)

 • Put your hand here, do you feel my heart б’ється серцем? – Поклади руку сюди, ти відчуваєш, як б’ється моє серце?

  (Present Continuous)

 • I guess she felt kind of sorry for me – Напевно, вона пожаліла мене.

  (Past Simple)

 • I can’t imagine what he felt when that Ponzi scheme collapsed – Не уявляю, що він відчув, коли фінансова піраміда розвалилася.

  (Past Simple)

 • I don’t think he felt a thing, he was drunk – Не думаю, що він щось відчув, він був п’яний.

  (Past Simple)

 • I don’t know what you’re feeling – Я не знаю, що ти відчуваєш.

  (Present Continuous)

 • Gustavo he felt needed to act quick – Густаво зрозумів, що потрібно діяти швидко.

  (Past Simple)