Flex 3 форми дієслова (гнути, згинати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова flex (гнути, згинати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова flex з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, flex в past simple

3 форми дієслова flex

Англійська дієслово flex [fleks], перекладається як: гнути, згинати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова flex: Infinitive (flex), Past Simple – (flexed), Past Participle – (flexed).

📚 Дієслово flex має значення: гнути, згинати.

Форми дієслова flex в минулому часі

👉 Форми дієслова flex в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде flex в минулому часі past simple.

Три форми дієслова flex

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

flex [fleks]

flexed [flekst]

flexed [flekst]

гнути, згинати

Як поставити flex у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово flex в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – flex. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  flexed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  flexed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити flex в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для flex потрібно використовувати в минулому часі, буде:

flex в past simple — flexed.

What is the past tense of flex?

The past tense of flex is flexed.

The past participle of flex is flexed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — flex в past simple, буде flexed.

(V2)

Future simple — flex в future simple буде flex. (will + V1)

Present Perfect — flex в present perfect буде

flexed.

(have\has + V3)

Past Perfect — flex в past perfect буде

flexed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово flex?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово flex це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова flex

 • Can you flex your arm? – Ви можете зігнути свою руку?

  (Present Simple)

 • She flexed the muscles of her left arm – Вона напружила м’язи на своїй лівій руці.

  (Past Simple)

 • It can be flexed 120 degree – Він згинається на 120 градусів.

  (Present Simple)

 • Are you here on business to threaten me and flex your muscles? – Ти тут по справах, щоб погрожувати мені і розім’яти свої м’язи?

  (Present Simple)

 • I feel sick, I can’t flex my fingers, and the rotten fish smell intensifies. – Мене нудить, я не можу згинати пальці, і запах тухлої риби посилюється.

  (Present Simple)

 • He could flex his neck vertically to a certain extent. – Він міг до певної міри згинати шию вертикально.

  (Past Simple)

 • As far as I know the forelimb could not be fully flexed for grasping movement or for extended raking. – Наскільки я знаю, передня кінцівка не могла бути повністю зігнута для хватального руху або розігнути для згрібання.

  (Past Simple)

 • The leg of the statue is flexed and the head is turned back, in accordance with the contrapposto principle. – Нога статуї зігнута, і голова повернена назад, у відповідності з принципом contrapposto.

  (Present Simple)

 • Stand straight, legs slightly flexed, shoulder arms-width apart. – Встаньте прямо, ноги трохи зігнуті, руки на ширині плечей.

  (Present Simple)

 • A victorious army flexes its invulnerability. – Переможна армія демонструє свою невразливість.

  (Present Simple)