Foresee 3 форми неправильного дієслова (передбачити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово foresee (передбачити) – 3 форми дієслова foresee в англійській мові. Перша, друга, третя форма foresee з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb foresee in past simple

3 форми дієслова foresee

Англійська дієслово foresee [fɔːˈsiː], перекладається як: передбачати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова foresee: Infinitive (foresee), Past Simple – (foresaw), Past Participle – (foreseen).

📚 .

Форми дієслова foresee в минулому часі

👉 Форми дієслова foresee в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде foresee в минулому часі past simple.

Три форми дієслова foresee

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

foresee [fɔːˈsiː]

foresaw [fɔːˈsɔː]

foreseen [fɔːˈsiːn]

передбачити

Як поставити foresee у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово foresee в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – foresee. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  foresaw.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  foreseen.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити foresee в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для foresee потрібно використовувати в минулому часі, буде:

foresee в past simple — foresaw.

What is the past tense of foresee?

The past tense of foresee is foresaw.

The past participle of foresee is foreseen.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — foresee в past simple, буде foresaw.

(V2)

Future simple — foresee в future simple буде foresee. (will + V1)

Present Perfect — foresee в present perfect буде

foreseen.

(have\has + V3)

Past Perfect — foresee в past perfect буде

foreseen.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово foresee?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово foresee це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова foresee

 • They couldn’t foresee cell phones and the Internet and all this kind of stuff. – Вони не могли передбачити стільникових телефонів, мережі Інтернет та іншого.

  (Past Simple)

 • But the changes – they’re never what we foresee. – Але ми не в силах передбачити ці зміни…

  (Present Simple)

 • You couldn’t have foreseen this turn of events. – Ти не міг передбачити такий поворот подій.

  (Present Perfect)

 • Therefore, it is already possible to foresee the establishment of a genuine monopoly and dictatorial control over the implementation of the Commission’s functions. – Тому вже можна передбачити встановлення справжньої монополії і диктаторського контролю над здійсненням функцій Комісії.

  (Present Simple)

 • They could not foresee the changing of the climate and the failure of the rains. – Але вони не могли передбачити зміну клімату та відсутність дощів.

  (Past Simple)

 • As a result, it was difficult to foresee the outcome of an appeal. – Як наслідок, важко передбачити результати тієї або іншої апеляції.

  (Past Simple)

 • It is difficult to foresee future developments in technology. – Важко передбачити майбутні розробки в області технологій.

  (Present Simple)

 • It’s of the utmost importance that we can foresee everything. – It’s of the utmost importance that we can anticipate everything.

  (Present Simple)

 • They can foresee what’s going to happen to them. – Вони можуть передбачити, що буде з ними.

  (Present Simple)

 • This misfortune could not have been foreseen. – Це нещастя не можна було передбачити.

  (Present Perfect)