Фразове дієслово fill out (заповнювати, наповнюватися) переклад значення, приклади

Фразове дієслово fill out (заповнювати, наповнюватися) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова fill outс озвучкою і транскрипцією fill out

3 форми дієслова fill out

Англійська дієслово fill out [fɪl aʊt], перекладається як: заповнювати, наповнюватися.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова fill out: Infinitive (fill out), Past Simple – (filled out), Past Participle – (filled out).

📚 Дієслово fill out має значення: наповнювати, поповнювати, розширюватися, розширювати, заміщати.

Форми дієслова fill out в минулому часі

👉 Форми дієслова fill out в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде fill out в минулому часі past simple.

Три форми дієслова fill out

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

fill out [fɪl aʊt]

filled out [fɪld aʊt]

filled out [fɪld aʊt]

заповнювати, наповнюватися

Як поставити fill out во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово fill out в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – fill out. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  filled out.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  filled out.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити fill out в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для fill out потрібно використовувати в минулому часі, буде:

fill out в past simple — filled out.

What is the past tense of fill out?

The past tense of fill out is filled out.

The past participle of fill out is filled out.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — fill out в past simple, буде filled out.

(V2)

Future simple — fill out в future simple буде fill out. (will + V1)

Present Perfect — fill out у present perfect буде

filled out.

(have\has + V3)

Past Perfect — fill out в past perfect буде

filled out.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово fill out?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово fill out це .

Приклади застосування дієслова fill out

 • You should fill out the blank in black pen – Ви повинні заповнити бланк чорною ручкою

  (Present Simple)

 • You have to fill out this form – Ви повинні заповнити цей бланк

  (Present Simple)

 • I asked you to fill out your form – Я просив вас заповнити анкету

  (Past Simple)

 • I filled out my paperwork about half an hour ago – Я заповнив документи півгодини тому

  (Past Simple)

 • Her brother filled out the application – Її брат заповнив заяву

  (Past Simple)

 • I want to fill out a report – Я хочу написати пояснювальну

  (Present Simple)

 • I filled out the request form a week ago – Я написав запит тиждень тому

  (Past Simple)

 • Fill out the registration form, please – Заповніть реєстраційну форму, будь-ласка

  (Present Simple)