Фразове дієслово Jot down (Накидати) переклад значення, приклади

Фразове дієслово Jot down (Накидати) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова Jot downс озвучкою і транскрипцією Jot down

3 форми дієслова Jot down

Англійська дієслово Jot down [ʤɔt daun], перекладається як: Накидати.
Входить у групи:

правильні дієслова,

фразові дієслова.

3 форми дієслова Jot down: Infinitive (Jot down), Past Simple – (jotted), Past Participle – (jotted).

📚 Дієслово Jot down має значення: зробити коротку, швидку запис; записувати; накидати; чиркнути; записати.

Форми дієслова Jot down в минулому часі

👉 Форми дієслова Jot down в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде Jot down в минулому часі past simple.

Три форми дієслова Jot down

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

Jot down [ʤɔt daun]

jotted [ˈdʒɒtɪd daun]

jotted [ˈdʒɒtɪd daun]

Накидати

Як поставити Jot down у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово Jot down в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – Jot down. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  jotted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  jotted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити Jot down в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для Jot down потрібно використовувати в минулому часі, буде:

Jot down в past simple — jotted.

What is the past tense of Jot down?

The past tense of Jot down is jotted.

The past participle of Jot down is jotted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — Jot down в past simple, буде jotted.

(V2)

Future simple — Jot down future simple буде Jot down. (will + V1)

Present Perfect — Jot down у present perfect буде

jotted.

(have\has + V3)

Past Perfect — Jot down у past perfect буде

jotted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово Jot down?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово Jot down це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова Jot down

 • In short, the latter outweighed me, and I began to jot down a plan of action, so поглинуті that the visit to the aunt completely slipped my mind. – Коротше, друге переважило, і я почав накидати план дій, так захопившись, що з голови геть вилетіло відвідування тітки.

  (Past Simple)

 • It’ s a done deal. I sat down at the table and began to jot down the outline of the book… – Сказано – зроблено. Я сів за стіл і заходився накидати план книги…

  (Past Simple)

 • Mom was very good at drawing and would often jot down a drawing during the story. – Мама дуже добре малювала і нерідко під час розповіді накидала малюнок.

  (Past Simple)

 • If she received a letter in the morning mail, she often jotted down a draft of her answer right there in her notebook, as if it to include in the creative flow of the day. – Якщо отримувала лист з ранковою поштою, часто накидала чернетка відповіді тут же, в зошиті, як би включаючи його у творчий потік цього дня.

  (Past Simple)

 • In order to reach the horizon, the traveler jots down an approximate route of travel. – Для того щоб досягти горизонту, мандрівник накидає приблизний маршрут прямування.

  (Present Simple)

 • It draws her in; mentally, she is already jotting down a portrait of this man. – Воно притягує її, подумки вона вже накидає портрет цієї людини.

  (Present Continuous)

 • I started mentally jotting down the structure of the book while I was driving, getting more and more excited, until I heard a police siren and a demand to stop-I was way over the speed limit. – Я став подумки накидати структуру книги прямо за кермом, приходячи до все більшого збудження, поки не почув поліцейську сирену і вимогу зупинитися – я набагато перевищив дозволену швидкість.

  (Past Simple)

 • He prepares questions in advance, jots down talking points and draft resolutions. – Він заздалегідь готує питання, накидає тези і проекти резолюцій.

  (Present Simple)

 • Feeling miserable, he took a piece of paper out of his desk and began to jot down a letter. – Відчуваючи себе нещасним, він взяв зі столу аркуш паперу і почав накидати лист.

  (Past Simple)

 • Started jotting down options for staff groups and the unit as a whole. – Стали накидати варіанти штатних груп і підрозділу в цілому.

  (Past Simple)