Фразове дієслово knuckle under (Підкорятися) переклад значення, приклади

Фразове дієслово knuckle under (Підкорятися) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова knuckle underс озвучкою і транскрипцією knuckle under

3 форми дієслова knuckle under

Англійська дієслово knuckle under [nʌkl ˈʌndə], перекладається як: Підкорятися.
Входить у групи:

правильні дієслова,

фразові дієслова.

3 форми дієслова knuckle under: Infinitive (knuckle under), Past Simple – (knuckled under), Past Participle – (knuckled under).

📚 Дієслово knuckle under має значення: поступатися, підкорятися.

Форми дієслова knuckle under в минулому часі

👉 Форми дієслова knuckle under в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде knuckle under в минулому часі past simple.

Три форми дієслова knuckle under

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

knuckle under [nʌkl ˈʌndə]

knuckled under [ˈnʌkəld ˈʌndə]

knuckled under [ˈnʌkəld ˈʌndə]

Підкорятися

Як поставити knuckle under у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово knuckle under в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – knuckle under. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  knuckled under.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  knuckled under.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити knuckle under в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для knuckle under потрібно використовувати в минулому часі, буде:

knuckle under в past simple — knuckled under.

What is the past tense of knuckle under?

The past tense of knuckle is under knuckled under.

The past participle of knuckle is under knuckled under.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — knuckle under в past simple, буде knuckled under.

(V2)

Future simple — knuckle under в future simple буде knuckle under. (will + V1)

Present Perfect — knuckle under у present perfect буде

knuckled under.

(have\has + V3)

Past Perfect — knuckle under в past perfect буде

knuckled under.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово knuckle under?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово knuckle under це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова knuckle under

 • Top managers must knuckle under the general rules of the organization as a whole. – Топ-менеджери повинні підкорятися загальним правилам організації в цілому.

  (Present Simple)

 • The noble warlords were unwilling to knuckle under to legitimate sovereigns. – Знатні воєначальники не бажали підкорятися законним государям.

  (Past Simple)

 • You have to knuckle under the local rules, adapt… – Доведеться підкорятися місцевим правилам, пристосовуватися…

  (Present Simple)

 • The child gradually ceases to knuckle under to his parents’ will. – дитина поступово перестає підкорятися волі батьків.

  (Present Simple)

 • However, as a warrior, I am obliged to knuckle under to those who are entrusted with the legitimate right to command – Однак, як воїн, я зобов’язаний підкорятися тим, на кого покладається законне право веліти

  (Present Simple)

 • – What to do! I’m good at knuckling under to circumstances. – – Що робити! Я вмію коритися обставинам

  (Present Simple)

 • I don’t want to knuckle under to such a fate. – Я не хочу такої долі коритися

  (Present Simple)

 • The people had no peace and had to knuckle under to whatever power came in. – Населенню не було ніякого спокою, доводилося коритися будь прийшла влади.

  (Past Simple)

 • There remained rich cities that were not occupied by the Poles and did not want to knuckle down to the new government. – Залишалися багаті міста, не зайняті поляками і не бажали коритися новій владі.

  (Past Simple)

 • At every opportunity they emphasized their unwillingness to knuckle down to the enemy. – При кожному зручному випадку вони підкреслювали небажання коритися ворогові.

  (Past Simple)