Фразове дієслово pay off (окупатися, розплачуватися) переклад значення, приклади

Фразове дієслово pay off (окупатися, розплачуватися) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова pay offс озвучкою і транскрипцією pay off

3 форми дієслова pay off

Англійська дієслово pay off [peɪ ɒf], перекладається як: окупатися, розплачуватися.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова pay off: Infinitive (pay off), Past Simple – (paid off), Past Participle – (paid off).

📚 Дієслово pay off має значення: розраховуватися з, покривати, відплатити.

Форми дієслова pay off в минулому часі

👉 Форми дієслова pay off в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде pay off в минулому часі past simple.

Три форми дієслова pay off

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

pay off [peɪ ɒf]

paid off [peɪd ɒf]

paid off [peɪd ɒf]

окупатися, розплачуватися

Як поставити pay off во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово pay off в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – pay off. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  paid off.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  paid off.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити pay off past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для pay off потрібно використовувати в минулому часі, буде:

pay off past simple — paid off.

What is the past tense of pay off?

The past tense of pay off is paid off.

The past participle of pay off is paid off.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — pay off past simple, буде paid off.

(V2)

Future simple — pay off future simple буде pay off. (will + V1)

Present Perfect — pay off present perfect буде

paid off.

(have\has + V3)

Past Perfect — pay off past perfect буде

paid off.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово pay off?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово pay off це .

Приклади застосування дієслова pay off

 • Your patience has paid off – Твоє терпіння окупилося

  (Present Perfect)

 • So I worked all summer to pay off those debts – Я працював все літо, щоб розплатитися з боргами

  (Past Simple)

 • This should finish paying off what I owe you – Цього вистачить, щоб нарешті розплатитися з тобою

  (Present Continuous)

 • Promised You you’d pay off the mortgage by the end of the year and transfer the house into my name – Ви обіцяли виплатити заставу за готель до кінця року і переписати її на моє ім’я

  (Past Simple)

 • I just needed some money to pay off some stuff – Мені просто потрібні були гроші, щоб оплатити дещо

  (Past Simple)

 • She intended to use her insurance to pay off her debts – Вона вирішила використати свою страховку, щоб погасити борги

  (Past Simple)

 • You paid off that lab tech to say you were clean? – Ти підкупив персонал лабораторії, щоб вони сказали, що ти чистий?

  (Past Simple)

 • Maybe Keller paid off your people – Можливо, Келлер підкупив твоїх людей

  (Past Simple)