Фразове дієслово point out (вказувати, показувати) переклад значення, приклади

Фразове дієслово point out (вказувати, показувати) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова point outс озвучкою і транскрипцією point out

3 форми дієслова point out

Англійська дієслово point out [pɔɪnt aʊt], перекладається як: вказувати, показувати.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова point out: Infinitive (point out), Past Simple – (pointed out), Past Participle – (pointed out).

📚 Дієслово point out має значення: звертати увагу.

Форми дієслова point out в минулому часі

👉 Форми дієслова point out в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде point out в минулому часі past simple.

Три форми дієслова point out

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

point out [pɔɪnt aʊt]

pointed out [pɔɪntɪd aʊt]

pointed out [pɔɪntɪd aʊt]

вказувати, показувати

Як поставити point out во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово point out в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – point out. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  pointed out.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  pointed out.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити point out в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для point out потрібно використовувати в минулому часі, буде:

point out в past simple — pointed out.

What is the past tense of point out?

The past tense of point out is pointed out.

The past participle of point out is pointed out.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — point out в past simple, буде pointed out.

(V2)

Future simple — point out в future simple буде point out. (will + V1)

Present Perfect — point out у present perfect буде

pointed out.

(have\has + V3)

Past Perfect — point out в past perfect буде

pointed out.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово point out?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово point out це .

Приклади застосування дієслова point out

 • I would like to point out that we are quite capable of some wrath ourselves – Хотілося б зазначити, що ми теж здатні на гнів

  (Present Simple)

 • I feel I should point out that it is a heavily-populated planet – Думаю, варто зазначити, що це густонаселена планета

  (Present Simple)

 • I understand your concern, Commander, but I must point out that her vital signs are stable – Розумію ваше занепокоєння, командер, але повинен зазначити, що її показники стабільні

  (Present Simple)

 • I would also like to point out that from now on the penalty box is mine – Хотілося б також відзначити, що територія звідси і до штрафної лави моя

  (Present Simple)

 • The Senate have pointed out that we are now living in fear of our children – Сенат наголосив, що всі ми зараз живемо в страху перед власними дітьми

  (Present Perfect)

 • As you already pointed out, you are not under my jurisdiction – Як ви вже зазначили, ви не під моєю юрисдикцією

  (Past Simple)

 • I must point out that, when she stumbled, she might have died right there had you not caught her – Повинен помітити, коли вона мало не впала, то могла померти, якщо б ви її не підхопили

  (Present Simple)

 • There’s nothing more exhilarating than pointing out the shortcomings of others – Немає нічого приємнішого, ніж вказувати людям на їхні помилки

  (Present Continuous)