Фразове дієслово rip up (рвати, розкривати) переклад значення, приклади

Фразове дієслово rip up (рвати, розкривати) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова rip ірс озвучкою і транскрипцією rip up

3 форми дієслова rip up

Англійська дієслово rip up [rɪp ʌp], перекладається як: рвати, розкривати.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова rip up: Infinitive (rip up), Past Simple – (ripped up), Past Participle – (ripped up).

📚 Дієслово rip up має значення: розпороти, розпорювати, подпарывать, розрізати.

Форми дієслова rip up в минулому часі

👉 Форми дієслова rip up в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rip up в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rip up

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rip up [rɪp ʌp]

ripped up [rɪpt ʌp]

ripped up [rɪpt ʌp]

рвати, розкривати

Як поставити rip up во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rip up в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rip up. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  ripped up.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  ripped up.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rip up в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rip up потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rip up в past simple — ripped up.

What is the past tense of rip up?

The past tense of rip up is ripped up.

The past participle of rip up is ripped up.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rip up в past simple, буде ripped up.

(V2)

Future simple — rip up в future simple буде rip up. (will + V1)

Present Perfect — rip up у present perfect буде

ripped up.

(have\has + V3)

Past Perfect — rip up в past perfect буде

ripped up.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rip up?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rip up це .

Приклади застосування дієслова rip up

 • He ripped up the proof – Він порвав доказ

  (Past Simple)

 • He ripped up my letter of resignation, and he didn’t say a word – Він розірвав мою заяву про звільнення і не сказав ні слова

  (Past Simple)

 • He ripped up the contract like you wanted, so leave – Він розірвав контракт, як ти й хотів, тому йди

  (Past Simple)

 • Dennis ripped up all the letters that your dad wrote from prison – Денніс рвав всі листи, які батько надсилав тобі з в’язниці

  (Past Simple)

 • I had to rip up the packet and stick it in the dog basket – Мені довелося розірвати пакет і висипати його в собачу миску

  (Past Simple)

 • Rip up the contract now – Зараз же розірви договір

  (Present Simple)

 • You were so worried when I ripped up those instructions – А ти так хвилювалася коли я порвав інструкцію

  (Past Simple)

 • Grandma Bettie ripped up the check – Бабуся Бетті порвала чек

  (Past Simple)