Фразове дієслово slow down (знизити темп життя) переклад значення, приклади

Фразове дієслово slow down (знизити темп життя) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова slow downс озвучкою і транскрипцією slow down

3 форми дієслова slow down

Англійська дієслово slow down [sləʊ daʊn], перекладається як: знизити темп життя.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова slow down: Infinitive (slow down), Past Simple – (slowed down), Past Participle – (slowed down).

📚 Дієслово slow down має значення: жити спокійно, зменшувати, уповільнювати, знижувати швидкість.

Форми дієслова slow down в минулому часі

👉 Форми дієслова slow down в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде slow down в минулому часі past simple.

Три форми дієслова slow down

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

slow down [sləʊ daʊn]

slowed down [sləʊd daʊn]

slowed down [sləʊd daʊn]

знизити темп життя

Як поставити slow down у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово slow down в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – slow down. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  slowed down.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  slowed down.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити slow down в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для slow down потрібно використовувати в минулому часі, буде:

slow down в past simple — slowed down.

What is the past tense of slow down?

The past tense of slow down is slowed down.

The past participle of slow down is slowed down.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — slow down в past simple, буде slowed down.

(V2)

Future simple — slow down future simple буде slow down. (will + V1)

Present Perfect — slow down у present perfect буде

slowed down.

(have\has + V3)

Past Perfect — slow down у past perfect буде

slowed down.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово slow down?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово slow down це .

Приклади застосування дієслова slow down

 • Wait, slow down, I have no idea what you’re talking about – Стій, пригальмуй, я поняття не маю, про що ти говориш

  (Present Simple)

 • Come on, just slow down – Давай повільніше

  (Present Simple)

 • Slow down, you’ll scare him – Гальмуй ж, ти його злякаєш

  (Present Simple)

 • We found a way to slow down hours, days and years – Ми дізналися, як сповільнити години, дні і роки

  (Past Simple)

 • We must slow down drilling as we approach penetration – Ми повинні сповільнити буріння, як тільки підійдемо до точки проникнення

  (Present Simple)

 • Yeah, I lie in my bunk with my clothes on and try to sleep, but every time that engine slows down my heart speeds up – Так, я лягаю на ліжко в одязі і намагаюся заснути, але кожен раз, коли двигун сповільнюється, моє серце стукає сильніше

  (Present Simple)

 • Your thoughts are slowing down, slower and slower – Мислення сповільнюється, все сильніше і сильніше

  (Present Continuous)

 • One of our good citizens will slow down and wave me in – Хто-небудь сповільниться і мене пропустить

  (Future Simple)