Фразове дієслово work out (розробити, розробляти переклад, значення, приклади

Фразове дієслово work out (розробити, розробляти) в англійській мові – значення, приклади з перекладом. 3 форма дієслова work outс озвучкою і транскрипцією work out

3 форми дієслова work out

Англійська дієслово work out [wəːk ˈaʊt], перекладається як: розробити, розробляти.
Входить у групи:

фразові дієслова.

3 форми дієслова work out: Infinitive (work out), Past Simple – (worked out), Past Participle – (worked out).

📚 Дієслово work out має значення: виробляти, відпрацьовувати, вирішувати, спрацьовувати.

Форми дієслова work out в минулому часі

👉 Форми дієслова work out в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде work out в минулому часі past simple.

Три форми дієслова work out

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

work out [wəːk ˈaʊt]

worked out [wɜːkt aʊt]

worked out [wɜːkt aʊt]

розробити, розробляти

Як поставити work out во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово work out в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – work out. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  worked out.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  worked out.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити work out в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для work out потрібно використовувати в минулому часі, буде:

work out в past simple — worked out.

What is the past tense of work out?

The past tense of work out is worked out.

The past participle of work out is worked out.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — work out в past simple, буде worked out.

(V2)

Future simple — work out в future simple буде work out. (will + V1)

Present Perfect — work out у present perfect буде

worked out.

(have\has + V3)

Past Perfect — work out в past perfect буде

worked out.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово work out?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово work out це .

Приклади застосування дієслова work out

 • He left temporarily to work out a few things – Він тимчасово виїхав, щоб розібратися з деякими речами

  (Past Simple)

 • This Work out among yourselves – Розберетеся між собою

  (Present Simple)

 • We’ll work out the urgent priorities – Спершу розберемося з терміновими справами

  (Future Simple)

 • I think we’ve got it worked out now – Думаю тепер ми розібралися з цим

  (Present Perfect)

 • However, it can be worked out – Тим не менш, це не можна вирішити

  (Present Simple)

 • You will work out with Joseph where you are going to go – Ви з Джозефом вирішите, куди їхати

  (Future Simple)

 • Now, let’s see what we can work out – Давай подивимося, що можна придумати

  (Present Simple)

 • We’re going to work out how to escape – Нам треба придумати план втечі

  (Present Simple)