Free 3 форми дієслова (звільняти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова free (звільняти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова free з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, free в past simple

3 форми дієслова free

Англійська дієслово free [friː], перекладається як: звільняти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова free: Infinitive (free), Past Simple – (freed), Past Participle – (freed).

📚 Дієслово free має значення: звільняти, випускати на волю, вивільняти.

Форми дієслова free в минулому часі

👉 Форми дієслова free в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде free в минулому часі past simple.

Три форми дієслова free

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

free [friː]

freed [friːd|]

freed [friːd|]

звільняти

Як поставити free в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово free в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – free. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  freed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  freed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити free в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для free потрібно використовувати в минулому часі, буде:

free в past simple — freed.

What is the past tense of free?

The past tense of free is freed.

The past participle of free is freed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — free в past simple, буде freed.

(V2)

Future simple — free в future simple буде free. (will + V1)

Present Perfect — free у present perfect буде

freed.

(have\has + V3)

Past Perfect — free в past perfect буде

freed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово free?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово free це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова free

 • Jane and her friend struggled herself to free – Джейн і її друг з усіх сил намагалися звільнитися.

  (Past Simple)

 • 20 millions of people needed to be freed from extreme poverty – 20 мільйонів людей повинні бути звільнені від крайньої бідності.

  (Past Simple)

 • I have freed her animals last year – В минулому році я звільнив її тварин.

  (Present Perfect)

 • She thinks that he will soon be freed. – Вона думає, що його звільнять вже найближчим часом.

  (Future Simple)

 • He was freed from prison last month. – Минулого місяця він звільнився з в’язниці.

  (Past Simple)

 • Finally, all the animals in the zoo were freed from their cages. – Нарешті-то всіх тварин у зоопарку випустили з кліток на волю.

  (Past Simple)

 • The shepherd freed the sheep from the corral. – Пастух випустив овець із загороди.

  (Past Simple)

 • After being freed, many criminals return to life of crime. – Після звільнення багато злочинці повертаються до злочинного життя.

  (Past Simple)

 • The bandit must free two hostages. – Бандит повинен звільнити двох заручників.

  (Present Simple)

 • He will free the rats from their cages. – Він випустить щурів з клітин.

  (Future Simple)