Fulfill 3 форми дієслова (виконувати, робити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова fulfill (виконувати, робити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова fulfill з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, fulfill в past simple

3 форми дієслова fulfill

Англійська дієслово fulfill [fʊlˈfɪl], перекладається як: виконувати, робити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова fulfill: Infinitive (fulfill), Past Simple – (fulfilled), Past Participle – (fulfilled).

📚 Дієслово fulfill має значення: виконувати, робити, виконувати, здійснювати, задовольняти, завершувати, відповідати, закінчувати.

Форми дієслова fulfill в минулому часі

👉 Форми дієслова fulfill в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде fulfill в минулому часі past simple.

Три форми дієслова fulfill

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

fulfill [fʊlˈfɪl]

fulfilled [fʊlˈfɪld]

fulfilled [fʊlˈfɪld]

виконувати, робити

Як поставити fulfill у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово fulfill в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – fulfill. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  fulfilled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  fulfilled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити fulfill в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для fulfill потрібно використовувати в минулому часі, буде:

fulfill в past simple — fulfilled.

What is the past tense of fulfill?

The past tense of fulfill is fulfilled.

The past participle of fulfill is fulfilled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — fulfill в past simple, буде fulfilled.

(V2)

Future simple — fulfill в future simple буде fulfill. (will + V1)

Present Perfect — fulfill в present perfect буде

fulfilled.

(have\has + V3)

Past Perfect — fulfill в past perfect буде

fulfilled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово fulfill?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово fulfill це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова fulfill

 • New employees will perform these functions without fail – Нові співробітники будуть виконувати ці функції в обов’язковому порядку.

  (Future Simple)

 • Directors’ promises were also not fulfilled. – Обіцянки директорів також не були виконані

  (Present Simple)

 • My worst fears have fulfilled. – Збулися мої найгірші побоювання.

  (Present Perfect)

 • He fulfilled his promise to cut taxes. – Він виконав свою обіцянку знизити податки.

  (Past Simple)

 • By visiting Disneyland, he fulfilled his childhood dream. – Відвідавши Діснейленд, він виконав свою дитячу мрію.

  (Past Simple)

 • By starting her own business, she fulfilled her life’s dream. – Розпочавши власну справу, вона здійснила мрію всього свого життя.

  (Past Simple)

 • The prophecy that Richard will become king was fulfilled. – Пророцтво про те, що Річард стане королем, збулося.

  (Past Simple)

 • If we had that house, our dreams would be fulfilled. – Якщо б у нас був той будинок, наші мрії здійснилися б.

  (Past Simple)

 • He barely fulfilled the general requirements of this course. – Він ледве виконав загальні вимоги даного курсу.

  (Past Simple)

 • For some ridiculous reason, she didn’t fulfill her previous promise. – З якоїсь безглуздої причини, вона не виконала своє попереднє обіцянку.

  (Past Simple)