Further 3 форми дієслова (сприяти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова further (сприяти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова further з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, further в past simple

3 форми дієслова further

Англійська дієслово further [ˈfɜːrðər], перекладається як: сприяти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова further: Infinitive (further), Past Simple – (furthered), Past Participle – (furthered).

📚 Дієслово further має значення: сприяти, просувати.

Форми дієслова further в минулому часі

👉 Форми дієслова further в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде further в минулому часі past simple.

Три форми дієслова further

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

further [ˈfɜːrðər]

furthered [ˈfɜːðəd]

furthered [ˈfɜːðəd]

сприяти

Як поставити further у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово further в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – further. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  furthered.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  furthered.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити further в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для further потрібно використовувати в минулому часі, буде:

further в past simple — furthered.

What is the past tense of further?

The past tense of further is furthered.

The past participle of further is furthered.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — further в past simple, буде furthered.

(V2)

Future simple — further в future simple буде further. (will + V1)

Present Perfect — further в present perfect буде

furthered.

(have\has + V3)

Past Perfect — further в past perfect буде

furthered.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово further?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово further це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова further

 • Henry stressed that efforts would continue to further improve the condition – Генрі підкреслив, що і далі будуть докладатися зусилля, спрямовані на сприяння поліпшенню стану.

  (Past Simple)

 • We also furthered the process of harmonization – ми також сприяли процесу узгодження.

  (Past Simple)

 • Such resolutions furthered the integration of the Europe Programme of Action – Такі резолюції сприяли інтеграції Європейської програми дій.

  (Past Simple)

 • I promise to further public awareness and hate to end. – Я обіцяю підвищити обізнаність громадськості і покласти край ненависті.

  (Present Simple)

 • He had to further his plan – Він повинен був просувати свій план

  (Past Simple)

 • Do your best to further the ends of justice – Зробіть все можливе, щоб сприяти досягненню цілей справедливості

  (Present Simple)

 • His efforts greatly furthered the state of our research. – Його зусилля значно просунули вперед стан наших досліджень.

  (Past Simple)

 • We strive to further the cause of peace – Ми прагнемо сприяти зміцненню миру

  (Present Simple)

 • We have to further understanding of our this topic – Ми повинні поглибити наше розуміння цієї теми

  (Present Simple)

 • I tried to further our hopes and focus on the positive side – Я намагався просунути наші надії і зосередитися на позитивній стороні

  (Past Simple)