Gainsay 3 форми неправильного дієслова (заперечувати, суперечити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово gainsay (заперечувати, суперечити) – 3 форми дієслова gainsay в англійській мові. Перша, друга, третя форма gainsay з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb gainsay in past simple

3 форми дієслова gainsay

Англійська дієслово gainsay [ˌɡeɪnˈseɪ], перекладається як: заперечувати, суперечити.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова gainsay: Infinitive (gainsay), Past Simple – (gainsaid), Past Participle – (gainsaid).

📚 .

Форми дієслова gainsay в минулому часі

👉 Форми дієслова gainsay в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде gainsay в минулому часі past simple.

Три форми дієслова gainsay

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

gainsay [ˌɡeɪnˈseɪ]

gainsaid [ˌɡeɪnˈsed]

gainsaid [ˌɡeɪnˈsed]

заперечувати, суперечити

Як поставити gainsay у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово gainsay в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – gainsay. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  gainsaid.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  gainsaid.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити gainsay в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для gainsay потрібно використовувати в минулому часі, буде:

gainsay в past simple — gainsaid.

What is the past tense of gainsay?

The past tense of gainsay is gainsaid.

The past participle of gainsay is gainsaid.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — gainsay в past simple, буде gainsaid.

(V2)

Future simple — gainsay в future simple буде gainsay. (will + V1)

Present Perfect — gainsay в present perfect буде

gainsaid.

(have\has + V3)

Past Perfect — gainsay в past perfect буде

gainsaid.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово gainsay?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово gainsay це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова gainsay

 • Any other action would gainsay to this procedure. – Будь-які інші дії будуть суперечити цій процедурі.

  (Past Simple)

 • In general, reservations cannot gainsay with the purpose of the treaty. – В цілому застереження не можуть суперечити меті договору.

  (Present Simple)

 • It makes no sense to condemn or gainsay the theory of the clash of civilizations. – Немає сенсу засуджувати або заперечувати теорію зіткнення цивілізацій.

  (Present Simple)

 • It’s a fact you can’t gainsay. – Це факт, який неможливо заперечувати.

  (Present Simple)

 • We can’t gainsay the fact that he’s honest. – Ми не можемо заперечувати, що він чесний.

  (Present Simple)

 • They tried to even gainsay that the body was his at first. – Спочатку вони навіть намагалися заперечувати, що тіло його.

  (Past Simple)

 • The inclusion of such information in the report will gainsay with the exceptional nature of the employment of gratis personnel. – Включення такої інформації в доповідь буде суперечити винятковим характером використання надається на безоплатній основі персоналу.

  (Future Simple)

 • Well, technically, he didn’t gainsay your existence. – Технічно він не заперечував твого існування.

  (Past Simple)

 • Furthermore, the author did not gainsay that he was of duty in the production and distribution of the print materials in question. – Крім того, автор не заперечував, що займався виробництвом і поширенням даних друкованих матеріалів.

  (Past Simple)

 • There isn’t a man in this station who will gainsay it. – В ділянці немає нікого, хто б заперечив.

  (Future Simple)