Generate 3 форми дієслова (Генерувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова generate (Генерувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова generate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, generate в past simple

3 форми дієслова generate

Англійська дієслово generate [‘ʤenəreɪt], перекладається як: Генерувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова generate: Infinitive (generate), Past Simple – (generated), Past Participle – (generated).

📚 Дієслово generate має значення: Породжувати, виробляти, як виробляти.

Форми дієслова generate в минулому часі

👉 Форми дієслова generate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде generate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова generate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

generate [‘ʤenəreɪt]

generated [ˈdʒenəreɪtɪd]

generated [ˈdʒenəreɪtɪd]

Генерувати

Як поставити generate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово generate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – generate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  generated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  generated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити generate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для generate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

generate в past simple — generated.

What is the past tense of generate?

The past tense of generate is generated.

The past participle of generate is generated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — generate в past simple, буде generated.

(V2)

Future simple — generate в future simple буде generate. (will + V1)

Present Perfect — generate в present perfect буде

generated.

(have\has + V3)

Past Perfect — generate в past perfect буде

generated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово generate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово generate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова generate

 • The brain is capable of generating ideas, and if you do it right, you can turn into your dreams reality, you just have to make the effort. – Мозок здатний генерувати ідеї, і, якщо все правильно зробити, можна перетворити мрію в реальність, потрібно лише докласти зусиль.

  (Present Simple)

 • Books are a concentration of knowledge that causes the brain to generate many new ideas. – Книги – це концентрація знань, які змушують мозок генерувати безліч нових ідей.

  (Present Simple)

 • The human mind is capable of generating ideas that have never before occurred to anyone. – людський розум здатний генерувати ідеї, які раніше не приходили в голову нікому.

  (Present Simple)

 • The threat of being abandoned by loved ones generates a fear of loneliness. – Загроза бути покинутим близькими людьми породжує страх самотності.

  (Present Simple)

 • Conflicting assertions generate many new answers and perspectives on life. – Суперечливі твердження породжують безліч нових відповідей і поглядів на життя.

  (Present Simple)

 • The exorbitant complexity of life generated a sense of powerlessness anger and among the population – Непомірна складність життя породжувала почуття безсилля і гніву серед населення

  (Past Simple)

 • Noise generates noise, and the lone voice of the scholar drowns in the chorus of a thousand ignoramuses. – Шум справляє шум, і самотній голос вченого тоне в хорі тисячі невігласів.

  (Present Simple)

 • He did all this неквапливий, clearly trying to generate as much noise as possible. – Все це він виконав не поспішаючи, явно намагаючись робити якомога більше шуму.

  (Past Simple)

 • In this case, the body begins to generate new enzymes and juices, as a result of which the digestion process slows down. – В цьому випадку організм починає виробляти нові ферменти і соки, в результаті чого процес травлення сповільнюється.

  (Present Simple)

 • If people are able to generate more ideas or modify the process of generating them, the quality of creative work will improve. – Якщо у людей вийде виробляти більше ідей або модифікувати процес їх формування, якість творчої роботи підвищиться.

  (Present Simple)