Giggle 3 форми дієслова (Хихикати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова giggle (Хихикати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова giggle з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, giggle в past simple

3 форми дієслова giggle

Англійська дієслово giggle [‘gɪg(ə)l], перекладається як: Хихикати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова giggle: Infinitive (giggle), Past Simple – (giggled), Past Participle – (giggled).

📚 Дієслово giggle має значення: нерозумно або улесливо сміятися; хихикнуть; нерозумно сміятися; улесливо сміятися, глузувати.

Форми дієслова giggle в минулому часі

👉 Форми дієслова giggle в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде giggle в минулому часі past simple.

Три форми дієслова giggle

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

giggle [‘gɪg(ə)l]

giggled [ˈɡɪɡəld]

giggled [ˈɡɪɡəld]

Хихикати

Як поставити giggle у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово giggle в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – giggle. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  giggled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  giggled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити giggle в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для giggle потрібно використовувати в минулому часі, буде:

giggle в past simple — giggled.

What is the past tense of giggle?

The past tense of giggle is giggled.

The past participle of giggle is giggled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — giggle в past simple, буде giggled.

(V2)

Future simple — giggle в future simple буде giggle. (will + V1)

Present Perfect — giggle в present perfect буде

giggled.

(have\has + V3)

Past Perfect — giggle в past perfect буде

giggled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово giggle?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово giggle це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова giggle

 • Some of those species might even laugh and applaud and giggle while it was being done. – Причому деякі з цих видів могли при цьому сміятися, аплодувати і хихикати.

  (Past Simple)

 • How they all shriek and giggle! – Як вони верещать, як регочуть!

  (Present Simple)

 • Oh, well, Daddy, Pinkie Pie came out of my TV and told me to giggle at the ghosties. – Тато, Пінкі Пай вийшла з мого телевізора і сказала мені сміятися над своїми страхами.

  (Past Simple)

 • All the boys except Piggy started to giggle; presently they were shrieking with laughter. – Сміялися вже все, крім Хрюші; просто хостингу реготали.

  (Past Simple)

 • It also has an unfortunate tendency to giggle. – У нього ще є сумна схильність хихикати.

  (Present Simple)

 • – Does it really hurt? – He kept giggling. – Serves you right! Next time you’ll think. – Що, правда очі коле? – продовжував хихикати він. – Так тобі й треба! Наступного разу будеш думати.

  (Past Simple)

 • Вони продовжували тихенько хихикати кожен раз, коли на перекличці перед першим уроком називали прізвище когось із хлопчиків. – They continued to giggle softly every time one of the boys was called during roll call before the first class.

  (Past Simple)

 • My classmates obviously knew the answer, but for some reason, contrary to usual, they didn’t giggle, but instead fell silent with страху. – Мої однокласники явно знали відповідь, але чомусь, всупереч звичаю, не стали сміятися, а навпаки, перелякано принишкли.

  (Past Simple)

 • The class stretched out of the hall, the girls giggling and the boys jostling and fooling around. – Клас потягнувся із залу, дівчата хихотіли, хлопчаки штовхалися і дуріли.

  (Past Simple)

 • You think your son’s gonna giggle? – Ти думаєш твій син буде сміятися?

  (Present Simple)