Gratify 3 форми дієслова (Відповідати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова gratify (Відповідати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова gratify з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, gratify в past simple

3 форми дієслова gratify

Англійська дієслово gratify [‘grætɪfaɪ], перекладається як: Задовольняти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова gratify: Infinitive (gratify), Past Simple – (gratified), Past Participle – (gratified).

📚 Дієслово gratify має значення: доставляти задоволення; потурати; потурати (примхам); поступатися (запереченням); задовольнити; дати хабар; винагороджувати; радувати око; лестити; погладити по шерсті; полестити; потішити; тішити; догодити; догоджати; радувати (очей); давати хабар; доставити задоволення.

Форми дієслова gratify в минулому часі

👉 Форми дієслова gratify в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде gratify в минулому часі past simple.

Три форми дієслова gratify

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

gratify [‘grætɪfaɪ]

gratified [ˈɡrætɪfæɪd]

gratified [ˈɡrætɪfæɪd]

Задовольняти

Як поставити gratify у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово gratify в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – gratify. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  gratified.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  gratified.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити gratify в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для gratify потрібно використовувати в минулому часі, буде:

gratify в past simple — gratified.

What is the past tense of gratify?

The past tense of gratify is gratified.

The past participle of gratify is gratified.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — gratify в past simple, буде gratified.

(V2)

Future simple — gratify в future simple буде gratify. (will + V1)

Present Perfect — gratify в present perfect буде

gratified.

(have\has + V3)

Past Perfect — gratify в past perfect буде

gratified.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово gratify?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово gratify це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова gratify

 • It is unlikely that such an answer would gratify the student because it is false. – Навряд чи подібний відповідь задовольнить студентку, оскільки він брехливий.

  (Future Simple)

 • Was he driven by a desire to gratify animal lust? – Що ним керувало прагнення задовольнити тваринну хіть?

  (Past Simple)

 • And my grandmother must have wanted to gratify her pet, too. – І моя бабуся теж, напевно, хотіла доставити задоволення своєму улюбленцю.

  (Past Simple)

 • Caring for others is often caused by a feeling of sympathy and a desire to gratify – Турбота про інших часто викликана почуттям симпатії і бажанням доставити задоволення

  (Present Simple)

 • At first she thought it was wrong to gratify her own desires – Спочатку їй здавалося, що так не можна потурати власним бажанням

  (Past Simple)

 • However, one could not show weakness and gratify a breach of discipline. – Однак не можна було проявляти слабкість і потурати порушення дисципліни.

  (Past Simple)

 • No one will gratify such madness. – ніхто не стане потурати подібним безумств.

  (Future Simple)

 • As the youngest, I was gratified in every way and probably bought everything in the world. – Як молодшої, мені всіляко потурали і, напевно, купували все на світі.

  (Past Simple)

 • he gratifies a person exactly as he would want to be gratified. – він винагороджує людину саме так, як той захотів би сам.

  (Present Simple)

 • He was always gratified with great applause and never once was this innocent deception exposed. – Його завжди винагороджували бурхливими оплесками і жодного разу не розкрили цей безневинний обман.

  (Past Simple)