Hand 3 форми дієслова (передавати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова hand (передавати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова hand з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, hand в past simple

3 форми дієслова hand

Англійська дієслово hand [hænd], перекладається як: передавати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова hand: Infinitive (hand), Past Simple – (handed), Past Participle – (handed).

📚 Дієслово hand має значення: передавати, вручати, стосуватися, допомогти, надавати, поступитися, визнавати себе переможеним.

Форми дієслова hand в минулому часі

👉 Форми дієслова hand в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде hand в минулому часі past simple.

Три форми дієслова hand

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

hand [hænd]

handed [ˈhændɪd]

handed [ˈhændɪd]

передавати

Як поставити hand во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово hand в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – hand. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  handed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  handed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити hand в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для hand потрібно використовувати в минулому часі, буде:

hand в past simple — handed.

What is the past tense of hand?

The past tense of hand is handed.

The past participle of hand is handed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — hand в past simple, буде handed.

(V2)

Future simple — hand в future simple буде hand. (will + V1)

Present Perfect — hand в present perfect буде

handed.

(have\has + V3)

Past Perfect — hand в past perfect буде

handed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово hand?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово hand це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова hand

 • All right, hand me the gun and re-calibrator. – Гаразд, передай мені пістолет і рекалибратор.

  (Present Simple)

 • He handed Monica the slips of paper. – Він простягнув Моніці клаптики паперу.

  (Past Simple)

 • In october 1992, the President of Belgium personally handed documents to the commission – У жовтні 1992 року президент Бельгії особисто передав документи комісії.

  (Past Simple)

 • She has handed him a present. – Вона вручила йому подарунок.

  (Present Perfect)

 • I handed him his pencil back. – Я простягнула йому назад його олівець.

  (Past Simple)

 • The teacher handed out a sample essay, but I didn’t get one. – Вчитель роздав зразок твору, але мені не дісталося.

  (Past Simple)

 • This document must be handed to all employees. – Цей документ потрібно роздати всім співробітникам.

  (Present Simple)

 • He broke the chocolate bar in half and handed one piece to me. – Він розламав шоколадний ботончик навпіл і простягнув половинку мені.

  (Past Simple)

 • I haven’t handed my essay yet. – Я ще не здав твір.

  (Present Perfect)

 • She handed the documents back to me to redo them. – Вона простягла мені назад документи, щоб переробити їх.

  (Past Simple)