Hang 3 форми неправильного дієслова (висіти, повісити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово hang (висіти, повісити) – 3 форми дієслова hang в англійській мові. Перша, друга, третя форма hang з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb hang in past simple

3 форми дієслова hang

Англійська дієслово hang [hæŋ], перекладається як: висіти, повісити.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова hang: Infinitive (hang), Past Simple – (hung), Past Participle – (hung).

📚 Дієслово hang має значення: вішати, висіти, підвішувати, стратити, бути повішеним, прив’язувати, нависати, загрожувати, парити, висіти у повітрі, бовтатися, обвішувати, прикрашати.

Форми дієслова hang в минулому часі

👉 Форми дієслова hang в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде hang в минулому часі past simple.

Три форми дієслова hang

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

hang [hæŋ]

hung [hʌŋ]

hanged [hæŋd]

hung [hʌŋ]

hanged [hæŋd]

висіти, повісити

Як поставити hang у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово hang в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – hang. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  hung,

  hanged.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  hung,

  hanged.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити hang в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для hang потрібно використовувати в минулому часі, буде:

hang в past simple — hung,

hanged.

What is the past tense of hang?

The past tense of hang is hung or

hanged.

The past participle of hang is hung or

hanged.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — hang в past simple, буде hung,

hanged.

(V2)

Future simple — hang в future simple буде hang. (will + V1)

Present Perfect — hang в present perfect буде

hung,

hanged.

(have\has + V3)

Past Perfect — hang в past perfect буде

hung,

hanged.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово hang?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово hang це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова hang

 • Right now, I need to hang this candle – Прямо зараз мені потрібно повісити цю свічку.

  (Present Simple)

 • You hung a Mormon boys, I heard last week – Ви повісили хлопчиків-мормонів, я чув минулого тижня.

  (Past Simple)

 • Anyway, Jack has now hung himself – В будь-якому випадку, Джек повісився.

  (Present Perfect)

 • You are not hanging the picture right, let me try! – Ти неправильно вешаешь картину, дай мені спробувати.

  (Present Continuous)

 • She can hang a locket around her neck on a little chain – Вона може повісити медальйон на шию, на маленькій ланцюжку.

  (Present Simple)

 • Will you hang this chandelier for me? – Повісиш цю люстру замість мене?

  (Future Simple)

 • Your clothes will be hanged right there – Твоя одяг буде розвішена прямо тут.

  (Future Simple)

 • His photos have been hung on the wall, but I don’t see them now – Його фото висіли на стіні, але зараз я їх не бачу.

  (Present Perfect)

 • He had hunged the robbers and three days later talked to people – Він повісив грабіжників і через три дні поговорив з людьми.

  (Past Perfect)

 • It will be hanging here forever, got that? – Це завжди буде тут висіти, зрозуміло?

  (Future Continuous)