Imply 3 форми дієслова (Розуміти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова imply (Розуміти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова imply з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, imply в past simple

3 форми дієслова imply

Англійська дієслово imply [ɪm’plaɪ], перекладається як: Розуміти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова imply: Infinitive (imply), Past Simple – (implied), Past Participle – (implied).

📚 Дієслово imply має значення: припускати; означати; укладати у собі; значити; натякати на; витікати; розуміти; мати наслідком; натякнути; задіяти; передавати (неявно).

Форми дієслова imply в минулому часі

👉 Форми дієслова imply в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде imply в минулому часі past simple.

Три форми дієслова imply

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

imply [ɪm’plaɪ]

implied [ɪmˈplaɪd]

implied [ɪmˈplaɪd]

Розуміти

Як поставити imply у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово imply в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – imply. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  implied.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  implied.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити imply в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для imply потрібно використовувати в минулому часі, буде:

imply в past simple — implied.

What is the past tense of imply?

The past tense of imply is implied.

The past participle of imply is implied.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — imply в past simple, буде implied.

(V2)

Future simple — imply в future simple буде imply. (will + V1)

Present Perfect — imply в present perfect буде

implied.

(have\has + V3)

Past Perfect — imply в past perfect буде

implied.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово imply?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово imply це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова imply

 • Youth problems don’t necessarily imply that youth is a period of troubles. – Молодіжні проблеми не обов’язково передбачають, що молодь – період проблем.

  (Present Simple)

 • This is not to imply that he is unstable. – Це жодною мірою не означає, що індивід є неврівноваженим.

  (Present Simple)

 • You know, as if to imply that life is the opposite of birth is the opposite of death. – Ніби мається на увазі, що життя – протилежність смерті, але народження – протилежність смерті.

  (Present Simple)

 • It does not imply that you bend at the slightest pressure. – Вона не передбачає необхідності йти від найменшої боротьби.

  (Present Simple)

 • To criticize anticorruption campaigns is risky, because words can be twisted to imply indifference. – Критикувати кампанії по боротьбі з корупцією небезпечно, тому що слова можна перевернути так, що вони будуть означати байдужість.

  (Present Simple)

 • It is known that speech changes under various pathological conditions, and on the basis of the specifics of speech, it is possible to imply the presence of various genetic diseases. – Відомо, що при різних патологічних станах мова змінюється, і на підставі специфіки мови можна припускати наявність різних за генезом захворювань.

  (Present Simple)

 • Regarding the sequence of creating difficulties of a certain type and the samples serving them, we can imply the following. – Щодо послідовності створення труднощів певного типу та обслуговуючих їх проб, можна припустити наступне.

  (Present Simple)

 • Unlike all the other prisoners, she was as calm as death, and nothing in her demeanor implied a criminal past. – На відміну від решти ув’язнених, вона була спокійна, як смерть, і ніщо в її поведінці не натякало на злочинне минуле.

  (Past Simple)

 • So, you made a mess, you implied something, but it’s not clear what it was. – Ну ось, навів муті, старанно натякав на щось, а що – незрозуміло.

  (Past Simple)

 • In the highest we should imply the objectlessness not as practical, but as aesthetic. – У вищому потрібно розуміти безпредметність не практичну, а естетичну.

  (Present Simple)