Impose 3 форми дієслова (навязати, обкладати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова impose (нав’язати, обкладати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова impose з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, impose в past simple

3 форми дієслова impose

Англійська дієслово impose [ɪmˈpəʊz], перекладається як: нав’язати, обкладати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова impose: Infinitive (impose), Past Simple – (imposed), Past Participle – (imposed).

📚 Дієслово impose має значення: нав’язати, обкладати, накладати, накидати, обманювати, верстати, всучити, спускати, укладати, обманом продати.

Форми дієслова impose в минулому часі

👉 Форми дієслова impose в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде impose в минулому часі past simple.

Три форми дієслова impose

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

impose [ɪmˈpəʊz]

imposed [ɪmˈpəʊzd]

imposed [ɪmˈpəʊzd]

нав’язати, обкладати

Як поставити impose у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово impose в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – impose. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  imposed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  imposed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити impose в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для impose потрібно використовувати в минулому часі, буде:

impose в past simple — imposed.

What is the past tense of impose?

The past tense of impose is imposed.

The past participle of impose is imposed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — impose в past simple, буде imposed.

(V2)

Future simple — impose в future simple буде impose. (will + V1)

Present Perfect — impose в present perfect буде

imposed.

(have\has + V3)

Past Perfect — impose в past perfect буде

imposed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово impose?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово impose це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова impose

 • Of course we can impose our conditions – Ми звичайно можемо нав’язати свої умови.

  (Present Simple)

 • Fines are imposed on only 4 persons – Штрафи накладаються лише на 4 осіб.

  (Present Simple)

 • Do you know the statement that peace cannot be imposed by force? – Ти знаєш твердження, що світ не може бути нав’язаний силою?

  (Present Simple)

 • They imposed a ten percent tax on tobacco products. – Вони наклали десятивідсотковий податок на тютюнову продукцію.

  (Past Simple)

 • A special tax is imposed on income above average. – Спеціальний податок накладається на доходи вище середнього.

  (Present Simple)

 • A high tax was imposed on alcohol. – На алкоголь було запроваджено високе мито.

  (Past Simple)

 • The government has imposed onerous taxes on the import of any product. – Уряд запровадив обтяжливі податки на імпорт будь-якого товару.

  (Present Perfect)

 • Why did the government impose a ban on the sale of ivory? – Чому уряд наклав заборону на продаж слонової кістки?

  (Past Simple)

 • The government imposed restrictions on the import of foreign cars. – Уряд запровадив обмеження на імпорт іноземних автомобілів.

  (Past Simple)

 • Last year they imposed an economic blockade on this country. – У минулому році вони встановили економічну блокаду цієї країни.

  (Past Simple)