Incentivize 3 форми дієслова (Спонукати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова incentivize (Спонукати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова incentivize з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, incentivize в past simple

3 форми дієслова incentivize

Англійська дієслово incentivize [ɪnˈsentɪvaɪz], перекладається як: Спонукати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова incentivize: Infinitive (incentivize), Past Simple – (incentivized), Past Participle – (incentivized).

📚 Дієслово incentivize має значення: спонукати; індукувати; заохотити; спонукати; залучити; пробудити інтерес; мотивувати; схилити; схиляти.

Форми дієслова incentivize в минулому часі

👉 Форми дієслова incentivize в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде incentivize в минулому часі past simple.

Три форми дієслова incentivize

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

incentivize [ɪnˈsentɪvaɪz]

incentivized []

incentivized []

Спонукати

Як поставити incentivize у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово incentivize в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – incentivize. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  incentivized.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  incentivized.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити incentivize в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для incentivize потрібно використовувати в минулому часі, буде:

incentivize в past simple — incentivized.

What is the past tense of incentivize?

The past tense of incentivize is incentivized.

The past participle of incentivize is incentivized.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — incentivize в past simple, буде incentivized.

(V2)

Future simple — incentivize в future simple буде incentivize. (will + V1)

Present Perfect — incentivize в present perfect буде

incentivized.

(have\has + V3)

Past Perfect — incentivize в past perfect буде

incentivized.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово incentivize?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово incentivize це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова incentivize

 • Don’t incentivize people to click on an ad, or give the impression that clicking on an ad will be rewarded. – Не заохочуйте людей за натискання реклами і не створюйте у них враження, що вони отримають якесь винагороду за кліки.

  (Present Simple)

 • Hermes, incentivize that employee. – Гермес, заохотите цього працівника.

  (Present Simple)

 • If you want to maximize production, you have to incentivize! – Якщо ти хочеш максимізувати виробництво, Потрібно стимулювати!

  (Present Simple)

 • Firms incentivize their employees to behave a desired way through compensation policies. – Фірми стимулюють своїх співробітників вести себе бажаним чином за допомогою компенсаційної політики.

  (Present Simple)

 • Sites like Open Science Framework offer badges for using open science practices in an effort to incentivize scientists. – Такі сайти, як Open Science Framework, пропонують значки для використання відкритих наукових практик в спробі стимулювати вчених.

  (Present Simple)

 • Also a feeling of fear can incentivize an athlete to successfully perform a difficult element in a performance. – Також почуття страху може спонукати спортсмена успішно виконати складний елемент у виступі.

  (Present Simple)

 • After a 10 – or even 14-hour workday, it’s not easy to incentivize yourself to get a good night’s rest. – Після 10-, а то й 14-годинного робочого дня не так просто надихнути себе на повноцінний відпочинок.

  (Present Simple)

 • A sensitive coach can incentivize a talented but poorly motivated runner in the sport. – Чуйний тренер може пробудити інтерес у талановитого, але слабомотивированного бігуна до занять цим спортом.

  (Present Simple)

 • We hoped that the book would incentivize to our plans among a broader public, not just those who have to deal with tanks in the line of duty. – Ми сподівалися, що книга збудить інтерес до наших планів у більш широкого кола громадськості, а не тільки в тих, кому доводиться мати справу з танками з обов’язку служби.

  (Past Simple)

 • Leading companies are created by outstanding leaders who skillfully incentivize employees to work to their full potential. – Лідируючі компанії створюються видатними лідерами, які вміло мотивують співробітників на роботу з повною віддачею.

  (Present Simple)