Index 3 форми дієслова (вказувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова index (вказувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова index з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, index в past simple

3 форми дієслова index

Англійська дієслово index [ˈɪndeks], перекладається як: вказувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова index: Infinitive (index), Past Simple – (indexed), Past Participle – (indexed).

📚 Дієслово index має значення: вказувати, складати покажчик, заносити в покажчик, служити дороговказом, індексувати.

Форми дієслова index в минулому часі

👉 Форми дієслова index в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде index в минулому часі past simple.

Три форми дієслова index

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

index [ˈɪndeks]

indexed []

indexed []

вказувати

Як поставити index у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово index в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – index. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  indexed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  indexed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити index в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для index потрібно використовувати в минулому часі, буде:

index в past simple — indexed.

What is the past tense of index?

The past tense of index is indexed.

The past participle of index is indexed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — index в past simple, буде indexed.

(V2)

Future simple — index в future simple буде index. (will + V1)

Present Perfect — index в present perfect буде

indexed.

(have\has + V3)

Past Perfect — index в past perfect буде

indexed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово index?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово index це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова index

 • The governor wanted to index wages and prices – Губернатор хотів проіндексувати заробітну плату і ціни..

  (Past Simple)

 • The disability pensions were indexed in the same value – Пенсії по інвалідності були проіндексовані на однакову величину.

  (Past Simple)

 • The Fund had indexed this portfolio 3 years ago – Фонд проіндексував цей портфель 3 роки тому.

  (Past Perfect)

 • I have indexed reports by topic and location. – Я індексував звіти по темі і розташуванню.

  (Present Perfect)

 • All books are in the library indexed according to genre. – Всі книги в бібліотеці проіндексовані згідно з жанром.

  (Present Simple)

 • All mentioned names and surnames are indexed. – Всі згадувані імена і прізвища внесені до покажчик.

  (Present Simple)

 • Broadcasters also use this style to index featured messages for live coverage. – Мовні компанії також використовують такий спосіб, щоб індексувати вибрані повідомлення для прямого репортажу.

  (Present Simple)

 • The script will only index files on the specified servers. – Скрипт буде індексувати лише файли у вказаних серверах.

  (Future Simple)

 • Records should be indexed by land use units. – Записи слід індексувати по землевпорядним одиницям.

  (Present Simple)

 • Please select the database table you want to index. – Будь ласка, виберіть таблицю бази даних, яку потрібно індексувати.

  (Present Simple)