Inform 3 форми дієслова (повідомити, інформувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова inform (повідомити, інформувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова inform з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, inform в past simple

3 форми дієслова inform

Англійська дієслово inform [ɪnˈfɔːrm], перекладається як: повідомити, інформувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова inform: Infinitive (inform), Past Simple – (informed), Past Participle – (informed).

📚 Дієслово inform має значення: повідомити, інформувати, повідомляти, сповіщати, доносити.

Форми дієслова inform в минулому часі

👉 Форми дієслова inform в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде inform в минулому часі past simple.

Три форми дієслова inform

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

inform [ɪnˈfɔːrm]

informed [ɪnˈfɔːmd]

informed [ɪnˈfɔːmd]

повідомити, інформувати

Як поставити inform у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово inform в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – inform. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  informed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  informed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити inform в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для inform потрібно використовувати в минулому часі, буде:

inform в past simple — informed.

What is the past tense of inform?

The past tense of inform is informed.

The past participle of inform is informed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — inform в past simple, буде informed.

(V2)

Future simple — inform в future simple буде inform. (will + V1)

Present Perfect — inform в present perfect буде

informed.

(have\has + V3)

Past Perfect — inform в past perfect буде

informed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово inform?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово inform це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова inform

 • The Committee was informed that the agreement was signed – Комітет був поінформований про підписання угоди.

  (Past Simple)

 • The Government have informed about them the contributions – Уряд проінформував їх про внески.

  (Present Perfect)

 • He has informed us of his arrival. – Він повідомив нам про своє прибуття.

  (Present Perfect)

 • We have not yet been informed of his decision. – Нам поки ще не повідомили його рішення.

  (Present Perfect)

 • He was informed from reliable sources. – Він був поінформований з достовірних джерел.

  (Past Simple)

 • The company was immediately informed. – Компанію відразу проінформували.

  (Past Simple)

 • Knowledgeable informed sources of us the new policy. – Обізнані джерела поінформували нас про нову політику.

  (Past Simple)

 • After asking a few questions, he realized that I was not in the least informed of this. – Задавши кілька запитань, він зрозумів, що я анітрохи не обізнаний про це.

  (Past Simple)

 • Parents need to be fully informed to be able to make rational decisions. – Батьки повинні бути повністю поінформовані, щоб мати можливість приймати раціональні рішення.

  (Present Simple)

 • She remained impassive when the police informed her of her son’s death. – Вона залишалася безпристрасною, коли поліцейські повідомили їй про смерть сина.

  (Past Simple)