Inset 3 форми неправильного дієслова (вставляти, вкладати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово inset (вставляти, вкладати) – 3 форми дієслова inset в англійській мові. Перша, друга, третя форма inset з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb inset in past simple

3 форми дієслова inset

Англійська дієслово inset [ˌɪnˈset], перекладається як: вставляти, вкладати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова inset: Infinitive (inset), Past Simple – (inset), Past Participle – (inset).

📚 .

Форми дієслова inset в минулому часі

👉 Форми дієслова inset в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде inset в минулому часі past simple.

Три форми дієслова inset

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

inset [ˌɪnˈset]

inset [ˌɪnˈset]

inset [ˌɪnˈset]

вставляти, вкладати

Як поставити inset у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово inset в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – inset. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  inset.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  inset.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити inset в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для inset потрібно використовувати в минулому часі, буде:

inset в past simple — inset.

What is the past tense of inset?

The past tense of inset is inset.

The past participle of inset is inset.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — inset в past simple, буде inset.

(V2)

Future simple — inset в future simple буде inset. (will + V1)

Present Perfect — inset в present perfect буде

inset.

(have\has + V3)

Past Perfect — inset в past perfect буде

inset.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово inset?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово inset це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова inset

 • In subsequent years, stamps began to be inset only when a citizen crossed the Polish border. – У наступні роки марки стали вклеювати тільки при перетині громадянином польського кордону.

  (Past Simple)

 • You can inset various operators in your formula. – У формули можна вставляти різні оператори.

  (Present Simple)

 • Are you planning to inset the implant under the muscle, or over it? – Ти плануєш вставляти імплантант поверх або під м’яз?

  (Present Continuous)

 • A detailed city plan is inset in the corner of the district map. – В кутку карти району вміщено докладний план міста.

  (Present Simple)

 • However, it should not be inset in the introduction. – Проте його не слід поміщати у вступну частину.

  (Present Simple)

 • The computer had to automatically make up the name and inset inside it. – Комп’ютер повинен був автоматично створювати ім’я і поміщати його всередину.

  (Past Simple)

 • On this page you can inset announcements that will be of interest to our parishioners. – На цій сторінці Ви можете розміщувати оголошення які були б цікаві нашим парафіянам.

  (Present Simple)

 • These items should be photographed and inset in a three layer evidence containment system. – Ці предмети слід фотографувати і поміщати в тришарові герметичні пакети.

  (Present Simple)

 • I should have never inset thought that in your head. – Я ніколи не повинна була вкладати цю ідею в твою голову.

  (Present Perfect)

 • They share in the profits, but they also have to inset equity. – Вони ділять між собою прибуток, і зобов’язані вкладати власні кошти.

  (Present Simple)