Institute 3 форми дієслова (встановлювати, засновувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова institute (встановлювати, засновувати) у англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова institute з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, institute в past simple

3 форми дієслова institute

Англійська дієслово institute [ˈɪnstɪtuːt], перекладається як: встановлювати, засновувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова institute: Infinitive (institute), Past Simple – (instituted), Past Participle – (instituted).

📚 Дієслово institute має значення: встановлювати, засновувати, призначати, вводити, починати, засновувати, влаштовувати.

Форми дієслова institute в минулому часі

👉 Форми дієслова institute в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде institute в минулому часі past simple.

Три форми дієслова institute

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

institute [ˈɪnstɪtuːt]

instituted [ˈɪnstɪtjuːtɪd]

instituted [ˈɪnstɪtjuːtɪd]

встановлювати, засновувати

Як поставити institute в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово institute в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – institute. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  instituted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  instituted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити institute в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для institute потрібно використовувати в минулому часі, буде:

institute в past simple — instituted.

What is the past tense of institute?

The past tense institute of is instituted.

The past participle institute of is instituted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — institute в past simple, буде instituted.

(V2)

Future simple — institute в future simple буде institute. (will + V1)

Present Perfect — institute в present perfect буде

instituted.

(have\has + V3)

Past Perfect — institute в past perfect буде

instituted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово institute?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово institute це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова institute

 • He wanted to institute legal proceedings – Він хотів порушити судовий розгляд.

  (Past Simple)

 • Criminal proceedings against him may be instituted only by the General – Кримінальну розгляд проти нього може бути порушена тільки Генералом..

  (Present Simple)

 • The committee has instituted annual gender audits – Комітет ввів щорічні перевірки з питань гендерної проблематики.

  (Present Perfect)

 • The company has instituted several new regulations to reduce waste. – Компанія розробила декілька нових правил з метою зменшення кількості відходів.

  (Present Perfect)

 • The decision to pay compensation was canceled, and a criminal case was instituted against the perpetrators. – Рішення про виплату компенсації було скасовано, а у відношенні винних порушено кримінальну справу.

  (Past Simple)

 • In fact, no persecution has been instituted to date. – Фактично до цього дня ніякого переслідування розпочато не було.

  (Present Perfect)

 • In order to reduce maternal mortality, a major policy reform was instituted in this regard. – Для зниження материнської смертності було розпочато реформування основний політики в цьому відношенні.

  (Past Simple)

 • However, it is not clear whether criminal proceedings were instituted against any of these individuals. – Однак не ясно, чи було порушено кримінальне провадження проти кого-небудь з цих осіб.

  (Past Simple)

 • Arms-exporting countries should be requested to institute effect controls on their exports to conflict areas. – Слід запропонувати країнам-експортерам зброї запровадити ефективний контроль за їх експортом в райони конфліктів.

  (Present Simple)

 • States should systems institute for collecting information on trafficking in persons for the removal of organs. – Державам належить заснувати системи збору інформації про торгівлю людьми з метою вилучення органів.

  (Present Simple)