Interest 3 форми дієслова (цікавити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова interest (цікавити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова interest з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, у past simple interest

3 форми дієслова interest

Англійська дієслово interest [ˈɪntrəst], перекладається як: цікавити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова interest: Infinitive (interest), Past Simple – (interested), Past Participle – (interested).

📚 Дієслово interest має значення: цікавити, привертати увагу, залучати до участі, викликати інтерес, зацікавлювати.

Форми дієслова interest в минулому часі

👉 Форми дієслова interest в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде interest в минулому часі past simple.

Три форми дієслова interest

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

interest [ˈɪntrəst]

interested [ˈɪntrɪstɪd]

interested [ˈɪntrɪstɪd]

цікавити

Як поставити interest у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово interest в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – interest. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  interested.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  interested.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити interest в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для interest потрібно використовувати в минулому часі, буде:

у past simple interest — interested.

What is the past tense of interest?

The past tense of interest is interested.

The past participle of interest is interested.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — interest в past simple, буде interested.

(V2)

Future simple — interest в future simple буде interest. (will + V1)

Present Perfect — interest в present perfect буде

interested.

(have\has + V3)

Past Perfect — interest в past perfect буде

interested.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово interest?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово interest це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова interest

 • People don’t interest me – Люди мене не цікавлять.

  (Present Simple)

 • The experimental laboratory interested him a lot – Експериментальна лабораторія дуже зацікавила його.

  (Past Simple)

 • The authorities had been interested in before him his disappearance in 1990 – Влада були зацікавлені в ньому до його зникнення в 1990 році.

  (Past Perfect)

 • This book might interest you, I suppose – Я вважаю, ця книга може зацікавити тебе.

  (Present Simple)

 • You can’t interest me in that guy – Ти не можеш зацікавити мене в цього хлопця.

  (Present Simple)

 • Did he have anything that could interest you? – Було у нього щось, що могло зацікавити тебе?

  (Past Simple)

 • Continue, because you begin to interest me – Продовжуй, тому що ти починаєш мене зацікавлювати.

  (Present Simple)

 • Have I interested you enough? – Я тебе зацікавило?

  (Present Perfect)

 • She has always interested herself in science – Вона завжди цікавилася наукою.

  (Present Perfect)

 • It may interest you to know that we bought that house – Тобі, можливо, буде цікаво дізнатися, що ми купили той будинок.

  (Present Simple)