Interview 3 форми дієслова (інтервювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова interview (інтерв’ювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова interview з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, interview в past simple

3 форми дієслова interview

Англійська дієслово interview [ˈɪntərvjuː], перекладається як: інтерв’ювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова interview: Infinitive (interview), Past Simple – (interviewed), Past Participle – (interviewed).

📚 Дієслово interview має значення: інтерв’ювати, брати інтерв’ю, проводити опитування, бесіду.

Форми дієслова interview в минулому часі

👉 Форми дієслова interview в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде interview в минулому часі past simple.

Три форми дієслова interview

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

interview [ˈɪntərvjuː]

interviewed [ˈɪntəvjuːd]

interviewed [ˈɪntəvjuːd]

інтерв’ювати

Як поставити interview у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово interview в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – interview. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  interviewed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  interviewed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити interview в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для interview потрібно використовувати в минулому часі, буде:

interview в past simple — interviewed.

What is the past tense of interview?

The past tense of interview is interviewed.

The past participle of interview is interviewed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — interview в past simple, буде interviewed.

(V2)

Future simple — interview в future simple буде interview. (will + V1)

Present Perfect — interview в present perfect буде

interviewed.

(have\has + V3)

Past Perfect — interview в past perfect буде

interviewed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово interview?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово interview це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова interview

 • They interviewed lawyers in 2004 – Вони опитали юристів в 2004 році.

  (Past Simple)

 • We’ve been interviewed for several reasons – Ми були опитані з кількох причин.

  (Present Perfect)

 • We interviewed applicants, but didn’t hire anyone. – Ми провели співбесіду з претендентами, але нікого не взяли на роботу.

  (Past Simple)

 • She noticed that being interviewed was tiresome. – Вона помітила, що давати інтерв’ю втомлює.

  (Past Simple)

 • This applicant was interviewed wherever, but never found a job. – Цей здобувач де тільки не проходив співбесіду, але так і не знайшов роботу.

  (Past Simple)

 • At the end of the match, the journalist has interviewed several players. – В кінці матчу журналіст взяв інтерв’ю у декількох гравців.

  (Present Perfect)

 • The police examined the scene and interviewed all personnel. – Поліція оглянула місце події і опитала весь персонал.

  (Past Simple)

 • Our journalist has already interviewed this director. – Наш журналіст вже взяв інтерв’ю у цього режисера.

  (Present Perfect)

 • Despite his dislike of publicity, he recently agreed to be interviewed. – Незважаючи на свою нелюбов до публічності, нещодавно він погодився дати інтерв’ю.

  (Past Simple)

 • Before making a decision, we interviewed all the finalists. – Перш ніж приймати рішення, ми опитали всіх фіналістів.

  (Past Simple)