Invest 3 форми дієслова (інвестувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова invest (інвестувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова invest з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, invest в past simple

3 форми дієслова invest

Англійська дієслово invest [ɪnˈvest], перекладається як: інвестувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова invest: Infinitive (invest), Past Simple – (інвестувати), Past Participle – (інвестувати).

📚 Дієслово invest має значення: інвестувати, вкладати, вкладати гроші, поміщати капітал, наділяти, оточувати, купувати що-л..

Форми дієслова invest в минулому часі

👉 Форми дієслова invest в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде invest в минулому часі past simple.

Три форми дієслова invest

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

invest [ɪnˈvest]

інвестувати [ɪnˈvestɪd]

інвестувати [ɪnˈvestɪd]

інвестувати

Як поставити invest во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово invest в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – invest. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  інвестувати.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  інвестувати.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити invest в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для invest потрібно використовувати в минулому часі, буде:

invest в past simple інвестувати.

What is the past tense of invest?

The past tense of invest is інвестувати.

The past participle of invest is інвестувати.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — invest в past simple, буде інвестувати.

(V2)

Future simple — invest в future simple буде invest. (will + V1)

Present Perfect — invest у present perfect буде

інвестувати.

(have\has + V3)

Past Perfect — invest в past perfect буде

інвестувати.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово invest?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово invest це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова invest

 • Both companies agreed to invest in a sensational startup – Обидві компанії погодилися проінвестувати в гучний стартап.

  (Past Simple)

 • Sovereign fund інвестувати in new industries – Суверенний фонд зробив інвестиції в нових галузях.

  (Past Simple)

 • Excess cash can be інвестувати. – Надлишок готівки можна інвестувати.

  (Present Simple)

 • She wants to invest most of her money in stocks. – Вона хоче вкласти велику частину своїх грошей в акції.

  (Present Simple)

 • She інвестувати a significant portion of her salary in securities. – Вона вклала в цінні папери значну частину своєї зарплати.

  (Past Simple)

 • I think it’s time to invest my money in a luxury designer bag. – Думаю, настала пора вкласти свої гроші в розкішну дизайнерську сумку.

  (Present Simple)

 • John has інвестувати a large amount of money in Swiss stocks. – Джон вклав велику суму грошей в швейцарські акції.

  (Present Perfect)

 • My grandmother інвестувати most of her money in stocks and bonds. – Моя бабуся вклала велику частину своїх грошей в акції та облігації.

  (Past Simple)

 • The city authorities have інвестувати millions of dollars in this museum. – Міська влада вклала в цей музей мільйони доларів

  (Present Perfect)

 • She foresaw the success of this company and інвестувати in it early on. – Вона передбачала успіх цієї компанії і вклалася у неї на початковому етапі.

  (Past Simple)