Irritate 3 форми дієслова (Дратувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова irritate (Дратувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова irritate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, irritate в past simple

3 форми дієслова irritate

Англійська дієслово irritate [‘ɪrɪteɪt], перекладається як: Дратувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова irritate: Infinitive (irritate), Past Simple – (irritated), Past Participle – (irritated).

📚 Дієслово irritate має значення: злити; роздратувати; роз’ятрювати; сердити; розсердити; ятрити; шерстити; схвилювати; хвилювати; нервувати; розлютити; розгарячити; роздратувати; растравливать; растравливаться;.

Форми дієслова irritate в минулому часі

👉 Форми дієслова irritate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде irritate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова irritate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

irritate [‘ɪrɪteɪt]

irritated [ˈɪrɪteɪtɪd]

irritated [ˈɪrɪteɪtɪd]

Дратувати

Як поставити irritate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово irritate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – irritate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  irritated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  irritated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити irritate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для irritate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

irritate в past simple — irritated.

What is the past tense of irritate?

The past tense of irritate is irritated.

The past participle of irritate is irritated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — irritate в past simple, буде irritated.

(V2)

Future simple — irritate в future simple буде irritate. (will + V1)

Present Perfect — irritate в present perfect буде

irritated.

(have\has + V3)

Past Perfect — irritate в past perfect буде

irritated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово irritate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово irritate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова irritate

 • He was starting to irritate me already. – Він мене почав дратувати.

  (Past Continuous)

 • He was very irritated increased by the attention my people paid to him after the painting went missing. – Його дуже дратувало підвищену увагу, яку мої люди проявили до нього після зникнення картини.

  (Past Simple)

 • Thin, slouching, with a small, sharp face, he always irritated the colonel with his unflappable appearance. – Худорлявий, сутулуватий, з маленьким гострим обличчям, він завжди дратував полковника своїм нескладним видом.

  (Past Simple)

 • – Couldn’t think of any other entertainment but to start подразнюючий для очей та the old man?! – – Не зміг придумати іншого розваги, крім як почати дратувати старого?!

  (Past Simple)

 • It is terribly подразнюючий для очей та when everyone around you advises you to love and accept yourself – at any weight, with all sorts of flaws. – Страшенно дратує, коли все навколо радять полюбити і прийняти себе – в будь-якому вазі, з різними вадами.

  (Present Simple)

 • It just irritated me that I never had a decent teacher. – Мене просто розлютило, що у мене ніколи не було гідного вчителя.

  (Past Simple)

 • The very thought of his intelligence going незатребуваний irritated the detective terribly. – Сама думка, що його інтелект залишається незатребуваним, жахливо сердила сищика.

  (Past Simple)

 • Vague images, whose meaning and meaning she did not understand, irritated her, grieving her soul. – Смутні образи, значення і сенсу яких вона не розуміла, терзали її, роз’ятрюючи душу.

  (Past Simple)

 • Why irritate others and yourself?! – Навіщо ятрити душу іншим і собі?!

  (Present Simple)

 • – I’m sorry, this whole situation irritates me so much, I don’t know what i’m saying myself. – Вибачте, мене вся ця ситуація дуже нервує, я сама не знаю, що кажу.

  (Present Simple)