Kneel 3 форми неправильного дієслова (стає на коліна) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово kneel (стає на коліна) – 3 форми дієслова kneel в англійській мові. Перша, друга, третя форма kneel з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb kneel in past simple

3 форми дієслова kneel

Англійська дієслово kneel [ni:l], перекладається як: ставати на коліна.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова kneel: Infinitive (kneel), Past Simple – (knelt), Past Participle – (knelt).

📚 Дієслово kneel має значення: ставати на коліна, стояти на колінах, схилятися, схиляти коліна.

Форми дієслова kneel в минулому часі

👉 Форми дієслова kneel в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде kneel в минулому часі past simple.

Три форми дієслова kneel

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

kneel [ni:l]

knelt [nɛlt]

kneeled [niːld]

knelt [nɛlt]

kneeled [niːld]

ставати на коліна

Як поставити kneel у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово kneel в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – kneel. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  knelt,

  kneeled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  knelt,

  kneeled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити kneel в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для kneel потрібно використовувати в минулому часі, буде:

kneel в past simple — knelt,

kneeled.

What is the past tense of kneel?

The past tense of kneel is or knelt

kneeled.

The past participle of kneel is or knelt

kneeled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — kneel в past simple, буде knelt,

kneeled.

(V2)

Future simple — kneel в future simple буде kneel. (will + V1)

Present Perfect — kneel в present perfect буде

knelt,

kneeled.

(have\has + V3)

Past Perfect — kneel в past perfect буде

knelt,

kneeled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово kneel?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово kneel це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова kneel

 • Why do they have to kneel? – Чому вони повинні ставати на коліна?

  (Present Simple)

 • We knelt before the King, my friend – Ми стали на коліна перед королем, мій друг

  (Past Simple)

 • I kneeled down to help her – Я опустився на коліна, щоб допомогти їй

  (Past Simple)

 • She kneels and kisses her foot – Вона стає на коліна і цілує її ногу

  (Present Simple)

 • He kneeled in front of me and bowed down – Він став переді мною на коліна і вклонився

  (Past Simple)

 • He comes and he kneels down-every day? – Він кланяється тобі кожен день?

  (Present Simple)

 • The people of this planet will kneel before me! – Люди цієї планети преклонятся переді мною!

  (Present Simple)

 • In every relationship, one person stands while the other one kneels – В будь-яких відносинах хто стоїть на ногах, а інший – на колінах

  (Present Simple)

 • ‘You will kneel before me!’ said the king – “Ти впадеш переді мною!” сказав король.

  (Past Simple)

 • She is asleep, and in her dream she kneels down at the altar – Зараз вона спить і їй сниться, ніби вона стає на коліна перед вівтарем.

  (Present Simple)