Launch 3 форми дієслова (запускати, кидати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова launch (запускати, кидати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова launch з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, launch в past simple

3 форми дієслова launch

Англійська дієслово launch [lɔːntʃ], перекладається як: запускати, кидати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова launch: Infinitive (launch), Past Simple – (launched), Past Participle – (launched).

📚 Дієслово launch має значення: запускати, кидати, починати, спускати на воду, випускати, катапультувати, метати, кидати, вибухнути.

Форми дієслова launch в минулому часі

👉 Форми дієслова launch в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде launch в минулому часі past simple.

Три форми дієслова launch

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

launch [lɔːntʃ]

launched [lɔːntʃt]

launched [lɔːntʃt]

запускати, кидати

Як поставити launch у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово launch в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – launch. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  launched.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  launched.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити launch в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для launch потрібно використовувати в минулому часі, буде:

launch в past simple — launched.

What is the past tense of launch?

The past tense launch of is launched.

The past participle launch of is launched.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — launch в past simple, буде launched.

(V2)

Future simple — launch в future simple буде launch. (will + V1)

Present Perfect — launch в present perfect буде

launched.

(have\has + V3)

Past Perfect — launch в past perfect буде

launched.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово launch?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово launch це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова launch

 • They launched the ship last month – Вони запустили корабель минулого місяця.

  (Past Simple)

 • The committee have launched unprecedented initiatives – Комітет виступив з безпрецедентними ініціативами.

  (Present Perfect)

 • The enemy launched an invasion early in the morning. – Ворог почав вторгнення рано вранці.

  (Past Simple)

 • This book has launched the beginning of his career as a children’s book writer. – Ця книга поклала початок його кар’єри в якості письменника дитячих книг.

  (Present Perfect)

 • He launched into a tirade against the government. – Він пустився в тираду, спрямовану проти уряду.

  (Past Simple)

 • The rocket will be launched from the space research base. – Ракета буде запущена з космічної науково-дослідної бази.

  (Future Simple)

 • The company has launched a number of new software products. – Компанія випустила цілий ряд нових програмних продуктів.

  (Present Perfect)

 • The police launched a campaign to find illegal outlets. – Поліція розгорнула кампанію з пошуку нелегальних торгових точок.

  (Past Simple)

 • The police will not launch an investigation into the case. – Поліція не буде починати розслідування справи.

  (Future Simple)

 • Our troops launched a decisive offensive against enemy positions. – Наші війська розпочали рішучий наступ на позиції ворога.

  (Past Simple)