Lean back 3 форми неправильного дієслова (відкинутися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово lean back (відкинутися) – 3 форми дієслова lean back в англійській мові. Перша, друга, третя форма lean back з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb lean back in past simple

3 форми дієслова lean back

Англійська дієслово lean back [[liːn bæk]], перекладається як: відкинутися.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова lean back: Infinitive (lean back), Past Simple – (leant back), Past Participle – (leant back).

📚 Дієслово lean back має значення: відхилитися.

Форми дієслова lean back в минулому часі

👉 Форми дієслова lean back в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде lean back в минулому часі past simple.

Три форми дієслова lean back

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

lean back [[liːn bæk]]

leant back [[leant bæk]]

leaned back [[leaned bæk]]

leant back [[leant bæk]]

leaned back [[leaned bæk]]

відкинутися

Як поставити lean back во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово lean back в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – lean back. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  leant back,

  leaned back.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  leant back,

  leaned back.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити lean back в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для lean back потрібно використовувати в минулому часі, буде:

lean back в past simple — leant back,

leaned back.

What is the past tense of lean back?

The past tense of lean back is leant back or

leaned back.

The past participle of lean back is leant back or

leaned back.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — lean back в past simple, буде leant back,

leaned back.

(V2)

Future simple — lean back в future simple буде lean back. (will + V1)

Present Perfect — lean back у present perfect буде

leant back,

leaned back.

(have\has + V3)

Past Perfect — lean back у past perfect буде

leant back,

leaned back.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово lean back?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово lean back це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова lean back

 • Leaning tiredly back in his chair, he pressed his palms to his face for a few seconds. – Втомлено відкинувшись на спинку стільця, він на пару секунд притиснув долоні до обличчя.

  (Past Simple)

 • The scientist leaned back in his chair again with a look of satisfaction on his face. – Вчений знову відкинувся на спинку крісла з виразом задоволення на обличчі.

  (Past Simple)

 • The stalwart leaned back sharply, saving his head – Холоп різко відкинувся назад, рятуючи голову

  (Past Simple)

 • The girl leaned back, but hardly touched the pillow and grimaced. – Дівчина відкинулася назад, але, ледь торкнувшись подушки, скривилася

  (Past Simple)

 • – No! Freeze. Now lean back slowly. Very slowly. – – Ні! Замри. А тепер повільно відкиньтеся назад. Дуже повільно.

  (Present Simple)

 • The inventor leaned back heavily in his chair and plunged into gloomy thoughts. – Винахідник важко відкинувся в кріслі і занурився в похмурі думи.

  (Past Simple)

 • He landed, threw the reptile back and leaned back a little – Він приземлився, відкинув рептилію і трохи відхилився назад

  (Past Simple)

 • I instinctively leaned back, and just as automatically put my sword out in front of me – Я інстинктивно відхилився, а сам так само автоматично виставив меч перед собою

  (Past Simple)

 • He just leaned back to the side and his fist crashed into the chin of the guy who was standing behind him. – Він просто відхилився в бік, і кулак врізався в підборіддя хлопцеві, який стояв у нього за спиною.

  (Past Simple)

 • But the worm twisted in the air and managed to lean back. – Але черв’ячок викрутився в повітрі і зумів ухилитися.

  (Past Simple)