Leap 3 форми неправильного дієслова (стрибати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово leap (стрибати) – 3 форми дієслова leap в англійській мові. Перша, друга, третя форма leap з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb leap in past simple

3 форми дієслова leap

Англійська дієслово leap [li:p], перекладається як: стрибати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова leap: Infinitive (leap), Past Simple – (leapt), Past Participle – (leapt).

📚 Дієслово leap має значення: скакати, стрибати, вхопитися, перескакувати, різко підскочити, перестрибувати.

Форми дієслова leap в минулому часі

👉 Форми дієслова leap в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде leap в минулому часі past simple.

Три форми дієслова leap

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

leap [li:p]

leapt [lɛpt]

leapt [lɛpt]

стрибати

Як поставити leap в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово leap в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

  • First form (V1) – leap. (Present simple, Future Simple)
  • Second form (V2) –

    leapt.

    (Past simple)

  • Third form (V3) –

    leapt.

    (Present perfect, Past perfect)

Як поставити leap в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для leap потрібно використовувати в минулому часі, буде:

leap в past simple — leapt.

What is the past tense of leap?

The past tense leap of is leapt.

The past participle leap of is leapt.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — leap в past simple, буде leapt.

(V2)

Future simple — leap в future simple буде leap. (will + V1)

Present Perfect — leap в present perfect буде

leapt.

(have\has + V3)

Past Perfect — leap в past perfect буде

leapt.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово leap?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово leap це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова leap

  • We’d have leaped out from the car – Ми повинні були вискочити з машини.

    (Past Simple)

  • She leapt into the vessel with her daughter – Вона стрибнула на судно зі своєю дочкою.

    (Past Simple)

  • Leo, my heart leaps to see you again – Лео, серце стрибає від радості бачити тебе знову.

    (Present Simple)

  • Every few hundred millennia, evolution leaps forward – Раз у кілька сотень тисячоліть еволюція робить стрибок вперед.

    (Present Simple)

  • Life moves in leaps, not steps – Життя рухається стрибками, не кроками.

    (Present Simple)

  • Immediately, my comrade leapt forward and struck him – Тут же мій товариш відразу стрибнув уперед і вдарив його.

    (Past Simple)

  • There have been leaps of faith, but it’s in the past – У мене були якісь проблеми з довірою, але це в минулому.

    (Past Simple)

  • The minute your back is turned the dog leaps at your throat! – Стоїть на хвилинку повернутися до нього спиною і зуби пса на вашій глотці!

    (Present Simple)

  • You will take 3 leaps: Love, marriage, kids – Ти здійсниш три стрибка: любов, шлюб, дитина.

    (Future Simple)

  • He tied an anchor to his feet and leapt into the sea – Він прив’язав якір до ніг і стрибнув у море.

    (Past Simple)