Lecture 3 форми дієслова (читати лекції, відчитувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова lecture (читати лекції, відчитувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова lecture з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, lecture в past simple

3 форми дієслова lecture

Англійська дієслово lecture [ˈlektʃər], перекладається як: читати лекції, відчитувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова lecture: Infinitive (lecture), Past Simple – (lectured), Past Participle – (lectured).

📚 Дієслово lecture має значення: читати лекції, нотації, вичитувати.

Форми дієслова lecture в минулому часі

👉 Форми дієслова lecture в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде lecture в минулому часі past simple.

Три форми дієслова lecture

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

lecture [ˈlektʃər]

lectured [ˈlektʃərd]

lectured [ˈlektʃərd]

читати лекції, відчитувати

Як поставити lecture у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово lecture в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – lecture. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  lectured.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  lectured.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити lecture в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для lecture потрібно використовувати в минулому часі, буде:

lecture в past simple — lectured.

What is the past tense of lecture?

The past tense of lecture is lectured.

The past participle of lecture is lectured.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — lecture в past simple, буде lectured.

(V2)

Future simple — lecture в future simple буде lecture. (will + V1)

Present Perfect — lecture в present perfect буде

lectured.

(have\has + V3)

Past Perfect — lecture в past perfect буде

lectured.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово lecture?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово lecture це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова lecture

 • She lectured at Yale – вона читала лекції в Єльському університеті.

  (Past Simple)

 • You had lectured me about flirting with him, but then you kissed him – ти прочитала мені лекцію, що не можна з ним фліртувати, але потім ти сама поцілувала його.

  (Past Perfect)

 • I lectured about her improving her workout efficiency. – Я прочитав їй лекцію про підвищення ефективності тренувань.

  (Past Simple)

 • The teacher lectured the students on the dangers of smoking – Вчитель прочитав студентам лекцію про шкоду паління

  (Past Simple)

 • She always lectures her children about the importance of hard work – Вона завжди читає дітям нотації про важливість важкої роботи

  (Present Simple)

 • I don’t mean to lecture you, but I want a better life for you. – Я не хочу читати тобі нотації, але я хочу кращого життя для тебе.

  (Present Simple)

 • He scribbled furiously as our professor lectured about world financial crisis. – Він люто записував, поки наш професор читав лекцію про світову фінансову кризу.

  (Past Simple)

 • He always lectures her wife about the importance of honesty – Він завжди читає дружині нотації про важливість чесності

  (Present Simple)

 • When you get a rise, then you get to lecture me. – Коли ти отримаєш підвищення, тоді ти зможеш читати мені нотації.

  (Present Simple)

 • She gave up trying to lecture him a long time ago. – Вона давним-давно залишила спроби читати йому нотації.

  (Past Simple)