Lie 3 форми неправильного дієслова (лежати, брехати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово lie (лежати, брехати) – 3 форми дієслова lie в англійській мові. Перша, друга, третя форма lie з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb lie in past simple

3 форми дієслова lie

Англійська дієслово lie [laɪ], перекладається як: лежати, брехати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова lie: Infinitive (lie), Past Simple – (lay (лежати)), Past Participle – (lain (лежати)).

📚 Дієслово lie має значення: лежати, брехати, брехати, брехати, обманювати, бути розташованим, залягати.

Форми дієслова lie в минулому часі

👉 Форми дієслова lie в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде lie в минулому часі past simple.

Три форми дієслова lie

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

lie [laɪ]

lay (лежати) [leɪ]

lied (брехати) [liːd]

lain (лежати) [leɪn]

lied (брехати) [liːd]

лежати, брехати

Як поставити lie у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово lie в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – lie. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  lay (лежати),

  lied (брехати).

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  lain (лежати),

  lied (брехати).

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити lie в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для lie потрібно використовувати в минулому часі, буде:

lie в past simple — lay (лежати),

lied (брехати).

What is the past tense of lie?

The past tense of lie is lay (лежати) or

lied (брехати).

The past participle of lie is lain (лежати) or

lied (брехати).

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — lie в past simple, буде lay (лежати),

lied (брехати).

(V2)

Future simple — lie в future simple буде lie. (will + V1)

Present Perfect — lie в present perfect буде

lain (лежати),

lied (брехати).

(have\has + V3)

Past Perfect — lie в past perfect буде

lain (лежати),

lied (брехати).

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово lie?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово lie це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова lie

 • I would never lie to Paul – Я б ніколи не збрехав Генрі.

  (Present Simple)

 • If she ‘ s lying about him, then she is lying about everything – Якщо вона бреше про нього, то вона бреше про все.

  (Present Simple)

 • He would never lie to you – Він би ніколи не став брехати тобі

  (Present Simple)

 • I felt that bad I lied – Я відчував себе жахливо через те, що збрехав.

  (Past Simple)

 • You lied to Leo, you lied to me – Ти брехав Лео, ти брехав мені.

  (Past Simple)

 • Honey, maybe you should go back and lie down. – Мила, може тобі варто повернутися і прилягти.

  (Past Simple)

 • But I never thought i’d have to lie down on the tracks myself. – Але я ніколи не думав, що мені доведеться лягти на рейки самому.

  (Past Simple)

 • They don’t think you lied – Вони не думають, що ти брехав.

  (Past Simple)

 • Soon, this house will lie in ruins because of you – Скоро цей будинок буде лежати в руїнах через тебе.

  (Future Simple)

 • The town now lay in ruins – Тепер місто лежить у руїнах.

  (Future Simple)