Listen 3 форми дієслова (слухати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова listen (слухати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова listen з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, listen в past simple

3 форми дієслова listen

Англійська дієслово listen [ˈlɪsn], перекладається як: слухати.
Входить у групи:

правильні дієслова,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова listen: Infinitive (listen), Past Simple – (listened), Past Participle – (listened).

📚 Дієслово listen має значення: слухати, вислуховувати, слухати, піддаватися, погоджуватися, прослуховувати.

Форми дієслова listen в минулому часі

👉 Форми дієслова listen в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде listen в минулому часі past simple.

Три форми дієслова listen

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

listen [ˈlɪsn]

listened [ˈlɪsnd]

listened [ˈlɪsnd]

слухати

Як поставити listen у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово listen в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – listen. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  listened.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  listened.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити listen в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для listen потрібно використовувати в минулому часі, буде:

listen в past simple — listened.

What is the past tense of listen?

The past tense of listen is listened.

The past participle of listen is listened.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — listen в past simple, буде listened.

(V2)

Future simple — listen в future simple буде listen. (will + V1)

Present Perfect — listen в present perfect буде

listened.

(have\has + V3)

Past Perfect — listen в past perfect буде

listened.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово listen?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово listen це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова listen

 • Listen, she want you to cover him – Слухай, вона хоче, щоб ти прикрив його.

  (Present Simple)

 • I listened to the tape last week – Я слухав цю касету на минуле тижня.

  (Past Simple)

 • I am trying to explain, but you won’t listen – Я намагаюся пояснити, але ти не слухаєш!

  (Present Continuous)

 • He listened to the soft cry of the wind – Він прислухався до тихого плачу вітру.

  (Past Simple)

 • She listened, unable to comprehend his words – Вона слухала, але не розуміла його слів.

  (Past Simple)

 • No, I will push him hard and make him listen to us – Ні, я натисну на нього і змушу вислухати нас.

  (Future Simple)

 • He would call her voicemail just to listen her talking – Він дзвонив на її голосову пошту, тільки щоб послухати її.

  (Past Simple)

 • I listened and listened and listened and was bored as hell – Я слухав, слухав, слухав і мені це страшенно набридло.

  (Past Simple)

 • Will you listen to me? – Ти можеш мене послухати?

  (Present Simple)

 • He депону all his savings into a Ponzi scheme – Він вклав усі свої сбережния у фінансову піраміду

  (Past Simple)