Listen out 3 форми дієслова (Слухати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова listen out (Слухати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова listen out з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, listen out в past simple

3 форми дієслова listen out

Англійська дієслово listen out [‘lɪs(ə)n aut], перекладається як: Вислуховувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова listen out: Infinitive (listen out), Past Simple – (listened out), Past Participle – (listened out).

📚 Дієслово listen out має значення: вслухатися; прислухатися; виходити на зв’язок (на радіозв’язок);.

Форми дієслова listen out в минулому часі

👉 Форми дієслова listen out в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде listen out в минулому часі past simple.

Три форми дієслова listen out

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

listen out [‘lɪs(ə)n aut]

listened out [ˈlɪsənd aut]

listened out [ˈlɪsənd aut]

Вислуховувати

Як поставити listen out во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово listen out в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – listen out. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  listened out.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  listened out.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити listen out в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для listen out потрібно використовувати в минулому часі, буде:

listen out в past simple — listened out.

What is the past tense of listen out?

The past tense of listen out is listened out.

The past participle of listen out is listened out.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — listen out в past simple, буде listened out.

(V2)

Future simple — listen out в future simple буде listen out. (will + V1)

Present Perfect — listen out у present perfect буде

listened out.

(have\has + V3)

Past Perfect — listen out в past perfect буде

listened out.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово listen out?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово listen out це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова listen out

 • ОК, remember, listen out for anything that will help us find Denise. – Добре, пам’ятай, прислухайся до всього, що допоможе нам знайти Деніз.

  (Present Simple)

 • You can listen out for him and for John until Amy gets back for all I care. – Можеш доглянути за ним і за Джоном поки Емі не буде стежити за всім, що я роблю.

  (Present Simple)

 • Listen out carefully to the child’s complaints about the other children, make it clear that you are truly concerned about his worries. – Уважно вислуховуйте скарги дитини на інших дітей, давайте зрозуміти, що його переживання вас по-справжньому турбують.

  (Present Simple)

 • As a priest and psychotherapist, I often listen out to people complain about their relationships with others and conclude that most of them next to know nothing about how to reconnect with a person. – Будучи священиком і психотерапевтом, я часто вислуховую скарги людей на їх відносини з іншими і приходжу до висновку, що більшість з них практично нічого не знають про те, як відновити зв’язок з людиною.

  (Present Simple)

 • Who wants to listen out a person’s life story right after getting to know them? – Хто захоче вислухати історію життя людини відразу після знайомства з ним?

  (Present Simple)

 • We took every word he said seriously, so we tried to listen out, understand, think, and respond. By the end of the visit we were terribly tired… – Ми приймали всерйоз кожне його слово, тому намагалися прислухатися, зрозуміти, продумати і відповісти. До кінця візиту страшно втомилися…

  (Past Simple)

 • Then he listened out again to the music and to the words that were spoken to him. – Потім знову вслухався в музику і слова, які говорили в його адресу.

  (Past Simple)

 • However, the worker, convinced of the dog’s comprehension and the fact that it had awakened him for a reason, grabbed his gun listened and out attentively. – Однак працівник, переконаний у тями собаки і в тому, що вона неспроста розбудила його, вхопив рушницю і став уважно прислухатися.

  (Past Simple)

 • After that, they fell silent, continuing to listen out intently to the shouts behind them here and there. – Після цього вони замовкли, продовжуючи чуйно прислухатися до криків, що линули ззаду, то тут, то там.

  (Past Simple)

 • In fact, it was these alarms that made the stalker nervous and listening out to his own thoughts. – Власне, саме ці тривожні сигнали і змушували сталкера нервувати і насторожено прислухатися до власних думок.

  (Past Simple)