Load 3 форми дієслова (вантажити, заряджати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова load (вантажити, заряджати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова load з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, load в past simple

3 форми дієслова load

Англійська дієслово load [loʊd], перекладається як: вантажити, заряджати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова load: Infinitive (load), Past Simple – (loaded), Past Participle – (loaded).

📚 Дієслово load має значення: вантажити, заряджати, навантажувати, проводити посадку, наїдатися, обтяжувати.

Форми дієслова load в минулому часі

👉 Форми дієслова load в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде load в минулому часі past simple.

Три форми дієслова load

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

load [loʊd]

loaded [ˈloʊdɪd]

loaded [ˈloʊdɪd]

вантажити, заряджати

Як поставити load у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово load в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – load. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  loaded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  loaded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити load в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для load потрібно використовувати в минулому часі, буде:

load в past simple — loaded.

What is the past tense of load?

The past tense of load is loaded.

The past participle of load is loaded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — load в past simple, буде loaded.

(V2)

Future simple — load в future simple буде load. (will + V1)

Present Perfect — load в present perfect буде

loaded.

(have\has + V3)

Past Perfect — load в past perfect буде

loaded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово load?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово load це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова load

 • We loaded all the canisters on the ship – Ми завантажили всі каністри на корабель.

  (Past Simple)

 • Her personal data has been loaded into the PC – Її особисті дані завантажені в комп’ютер.

  (Present Perfect)

 • We loaded into a taxi and drove off. – Ми завантажилися в таксі і поїхали.

  (Past Simple)

 • He quickly loaded his gun. – Він швидко зарядив свою рушницю.

  (Past Simple)

 • She fired, missed, and loaded the rifle again. – Вона вистрілила, промахнувся, і знову зарядив гвинтівку.

  (Past Simple)

 • The workers have loaded the truck with boxes. – Робочі навантажили вантажівка коробками.

  (Present Perfect)

 • The programmer is loading new software to me. – Програміст завантажує мені нове програмне забезпечення.

  (Present Continuous)

 • We loaded our luggage into the car. – Ми повантажили наш багаж у машину.

  (Past Simple)

 • All her life she was loaded with family responsibilities. – Все своє життя вона була обтяжена сімейними обов’язками.

  (Past Simple)

 • She barely managed to load the car with camping equipment on her own. – Вона ледве змогла навантажила машину похідним спорядженням самостійно.

  (Past Simple)