Master 3 форми дієслова (справлятися, опановувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова master (справлятися, опановувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова master з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, master в past simple

3 форми дієслова master

Англійська дієслово master [ˈmæstər], перекладається як: справлятися, опановувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова master: Infinitive (master), Past Simple – (iso), Past Participle – (iso).

📚 Дієслово master має значення: справлятися, долати, опановувати, керувати, управляти, освоїти, підпорядковувати собі.

Форми дієслова master в минулому часі

👉 Форми дієслова master в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде master в минулому часі past simple.

Три форми дієслова master

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

master [ˈmæstər]

iso [ˈmæstərd]

iso [ˈmæstərd]

справлятися, оволодівати

Як поставити master в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово master в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – master. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  iso.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  iso.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити master в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для master потрібно використовувати в минулому часі, буде:

master в past simple — iso.

What is the past tense of master?

The past tense of master is iso.

The past participle of master is iso.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — master в past simple, буде iso.

(V2)

Future simple — master в future simple буде master. (will + V1)

Present Perfect — master в present perfect буде

iso.

(have\has + V3)

Past Perfect — master в past perfect буде

iso.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово master?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово master це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова master

 • 5000 hours is at least it takes to master any skill. – 5000 годин, принаймні, вимагається для оволодіння будь-якою навичкою.

  (Present Simple)

 • And she iso it very well – і вона оволоділа цим дуже добре.

  (Past Simple)

 • We have iso the five animal styles – ми оволоділи п’ятьма стилями тварин.

  (Present Perfect)

 • I will master this difficulty – Я впораюся з цією складністю.

  (Future Simple)

 • That’s why you want to master it. – Ось чому нобхідно навчитися оволодівати нею.

  (Present Simple)

 • I was busy mastering languages, meeting influential people – Я опановував мовами, зустрічався з впливовими людьми

  (Past Simple)

 • You can master all the latest techniques – Ти можеш опанувати нові технології

  (Present Simple)

 • Takes to practice master something like that – Потрібна практика, щоб освоїти щось подібне

  (Present Simple)

 • If we master it, we can apply it. – Якщо ми освоїмо, то зможемо застосувати

  (Present Simple)

 • But slowly, I master them again – Але поступово я знову освоюю їх

  (Present Simple)