Matter 3 форми дієслова (значити, мати значення) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова matter (значити, мати значення) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова matter з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, matter в past simple

3 форми дієслова matter

Англійська дієслово matter [ˈmætər], перекладається як: значити, мати значення.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова matter: Infinitive (matter), Past Simple – (mattered), Past Participle – (mattered).

📚 Дієслово matter має значення: значити, мати значення.

Форми дієслова matter в минулому часі

👉 Форми дієслова matter в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде matter в минулому часі past simple.

Три форми дієслова matter

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

matter [ˈmætər]

mattered [ˈmætərd]

mattered [ˈmætərd]

значити, мати значення

Як поставити matter у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово matter в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – matter. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  mattered.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  mattered.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити matter в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для matter потрібно використовувати в минулому часі, буде:

matter в past simple — mattered.

What is the past tense of matter?

The past tense of matter is mattered.

The past participle of matter is mattered.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — matter в past simple, буде mattered.

(V2)

Future simple — matter в future simple буде matter. (will + V1)

Present Perfect — matter в present perfect буде

mattered.

(have\has + V3)

Past Perfect — matter в past perfect буде

mattered.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово matter?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово matter це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова matter

 • After all, it won’t matter – зрештою, це не має значення.

  (Future Simple)

 • We don’t know why this mattered – Ми не знаємо, чому це мало значення.

  (Past Simple)

 • This issue doesn’t matter – Ця проблема не має значення

  (Present Simple)

 • It doesn’t matter who’s wrong and who’s right – Не важливо, хто правий, а хто ні

  (Present Simple)

 • I will win this race no matter what. – Я виграю цю гонку не дивлячись ні на що

  (Present Simple)

 • I’m happy and nothing else matters – Я щасливий, а все інше не має значення

  (Present Simple)

 • His daughter was the only person who mattered to him – Його дочка була єдиною людиною, який мав для нього значення.

  (Past Simple)

 • His career was the only thing that mattered to him – Його кар’єра була єдиним, що мало для нього значення.

  (Past Simple)

 • She quickly found out who mattered the most in the office – Вона швидко з’ясувала, хто в офісі має найбільше значення

  (Past Simple)

 • She kept a list of goals that mattered the most – Вона вела список цілей, які мали найбільше значення

  (Past Simple)