May 3 форми неправильного дієслова (могти, мати можливість) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово may (могти, мати можливість) – 3 форми дієслова may в англійській мові. Перша, друга, третя форма may з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb may in past simple

3 форми дієслова may

Англійська дієслово may [meɪ], перекладається як: могти, мати можливість.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

модальні дієслова.

3 форми дієслова may: Infinitive (may), Past Simple – (might), Past Participle – (might).

📚 Дієслово may має значення: могти, вміти (виражає можливість вчинення дії, яка може здійснитися, а може і не здійснитися, або можливість дії, яка обумовлена роздільною здатністю).

Форми дієслова may в минулому часі

👉 Форми дієслова may в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде may в минулому часі past simple.

Три форми дієслова may

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

may [meɪ]

might [maɪt]

might [maɪt]

могти, мати можливість

Як поставити may во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово may в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – may. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  might.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  might.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити may в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для may потрібно використовувати в минулому часі, буде:

may в past simple — might.

What is the past tense of may?

The past tense of may is might.

The past participle of may is might.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — may в past simple, буде might.

(V2)

Future simple — may в future simple буде may. (will + V1)

Present Perfect — may в present perfect буде

might.

(have\has + V3)

Past Perfect — may в past perfect буде

might.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово may?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово may це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова may

 • Our companies may prefer state support – Наші компанії можуть віддати перевагу державну підтримку.

  (Present Simple)

 • The committee might pay greater attention to management effectiveness – Комітет міг приділяти набагато більше уваги ефективності управління.

  (Past Simple)

 • Something he may never tell his parents – Що він може ніколи не розповісти своїм батькам.

  (Present Simple)

 • Companies may prefer internationally agreed standards in meeting client expectations – Компанії можуть віддавати перевагу міжнародно узгоджені стандарти для відповідності очікуванням клієнтів.

  (Present Simple)

 • They may or may not succeed. – Вони можуть досягти успіху, а можливо і ні.

  (Present Simple)

 • People might understand you, but you didn’t use that chance – Люди могли зрозуміти тебе, але ти не використав той шанс.

  (Past Simple)

 • She might have met friends, but we don’t know for sure – Вона могла зустріти друзів, але ми не знаємо напевно.

  (Present Perfect)

 • I thought you might be hungry – Я думав, що ти міг бути голодним.

  (Past Simple)

 • We thought you might have helped that children – Ми думали ти міг допомогти тим дітям.

  (Present Perfect)

 • I suggested that a cup of mint tea might calm her down – Я припустив, то чашка м’ятного чаю могла заспокоїти її.

  (Past Simple)