Mine 3 форми дієслова (добувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова mine (добувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова mine з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, mine в past simple

3 форми дієслова mine

Англійська дієслово mine [maɪn], перекладається як: добувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова mine: Infinitive (mine), Past Simple – (mined), Past Participle – (mined).

📚 Дієслово mine має значення: добувати, проводити гірничі роботи, розробляти руду, мінувати підривати, рити, зариватися в землю..

Форми дієслова mine у минулому часі

👉 Форми дієслова mine в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде mine у минулому часі past simple.

Три форми дієслова mine

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

mine [maɪn]

mined [maɪnd]

mined [maɪnd]

добувати

Як поставити mine у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово mine в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – mine. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  mined.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  mined.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити mine в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для mine потрібно використовувати в минулому часі, буде:

mine в past simple — mined.

What is the past tense of mine?

The past tense of mine is mined.

The past participle of mine is mined.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — mine в past simple, буде mined.

(V2)

Future simple — mine в future simple буде mine. (will + V1)

Present Perfect — mine у present perfect буде

mined.

(have\has + V3)

Past Perfect — mine у past perfect буде

mined.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово mine?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово mine це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова mine

 • We mined a lot of gold last season – Ми здобули багато золота в минулому сезоні.

  (Past Simple)

 • Hangar was mined – Ангар був замінований.

  (Past Simple)

 • The enemy has already managed to mine the harbor. – Противник вже встиг замінувати гавань.

  (Present Perfect)

 • Gold is mined from the depths of the earth’s interior. – Золото добувається з глибини земних надр.

  (Past Simple)

 • Prospectors mine the region to search for diamonds. – Геологи розробляють регіон у пошуках алмазів.

  (Present Simple)

 • Copper has been mined here since the 20th century. – Мідь добувається тут, починаючи з 20 століття.

  (Present Perfect)

 • All the roads leading to the village have been mined. – Всі дороги, що ведуть у село, заміновані.

  (Present Perfect)

 • These joint stock companies will mine, dress and sell coal. – Ці акціонерні компанії будуть займатися видобутком, обробкою і збутом вугілля.

  (Future Simple)

 • Arsenic ore is currently mined in China. – В даний час миш’якова руда добувається в Китаї.

  (Present Simple)

 • Its goal is to rehabilitate and develop areas that have been mined for the benefit of these people. – Його мета полягає у відновленні територій, які були заміновані й їх розвитку на благо цих людей.

  (Present Perfect)